<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene
web-møte2

Podkaster

Arendalsuka er avlyst som følge av Covid19. Men innovasjon og tilhørende politikk venter ikke på noen. Her samler vi politikere, teknologer, ledere og alle samfunns interesserte i en digital kunnskapsfestival som gjenspeiler tematikken i trekanten teknologi, samfunn og ledelse.

#0699: Radikal og realistisk

Jusstudent og leder i Sosialistisk Ungdom, ...
41:50 Min

#0693: Felles forståelse for bærekraft

Hvordan driver ungdom politikk annerledes enn de ...
01:02:13 Sec

#0692: En kamp mot urettferdighet

Kan samfunnet post korona-krisa gi staten og ...
45:19 Min

#0713: Troen på enkeltmennesket

Hvordan fungerer det når de ulike ...
49:49 Min

#0714: Distriktsafari

Hvilke nye løsninger arbeides det med i det ...
39:15 Min

#0715: Digital kompetanse

Hvordan jobber et ungdomsparti for å få ...
36:28 Min

#0736: Solidaritet, fellesskap og nye..

Hvordan skal vi klare omstillingen, ved å bruke ...
42:18 Min

#0743: Digital verdiskaping

Hvordan former ny kunnskap og teknologi ...
24:15 Min