<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
web-møte2 (2) (1)
web-møte2 (2) (1)

Her kan du delta på våre digitale møter og konferanser om teknologipolitikk, utforsket fra forskjellige perspektiver. Det er 10 minikonferanser til sammen, og på siden kan du se datoen og temaene for konferansen. Du kan også se hele konferansen for de som har vært, eller melde deg på for de som kommer.

Våre konferanser

TP 01

Den nye modige politikken

01-09-2020Read More
PROGRAM:
Del 1:
09:00-09:10: Velkommen og introduksjon 
09:10-09:25: Omstilling i teknologi / velkommen
09:15-10:00: Oppsummering av podkast-serien 
 
Del 2: Panel
10:00-10:20: Data som nasjonal ressurs
10:20-10:40: Algoritmer og smarte samfunn
10:40-11:00: Livslang læring og nye jobber
11:00-11:20: Den nye næringspolitikken
11:20-11:40: Norges unike posisjon og muligheter
11:40-12:00: Innovasjon i offentlig- og privat samarbeid
12:00-12:30: Innovasjonspolitikk
 
Del 3:
12:30-13:00: Snekkerverksted av politiske partiprogrammer

TP 02

Ungdomspolitikere møtes til panelsamtaler om fremtiden

01-10-2020Read More

Agenda:

Vår andre digitale konferanse om nødvendig og konstruktiv endringspolitikk.

 

Program:

Panel 1: Innovasjon- og næringspolitikk
Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom)
Astrid Hoem (AUF)
Andreas Brannström (FrpU)

Panel 2: Det nye Norge og de nye jobbene
Amalie Gunnufsen (Unge Høyre)
Jesper Nohr (Senterungdommen)

Panel 3: Statens rolle i det grønne skifte
Ane Breivik (Unge Venstre)
Synnøve Kronen Snyen (Sosialistisk Ungdom)
Edel- Marie Haukland (KrFU)

Moderatorer:
Eirik Løkke (Civita) og Silvija Seres (Lørn.Tech)

TP 03

Verksted om nye partiprogrammer

01-11-2020Read More

Agenda:

INNLEDNING Partner (15 min)

VERKSTED 1 H, V, FrP (45 min)

VERKSTED 2 AP, SV, R (30 min)

VERKSTED 3 MDG, KrF, SP (30 min)

TP 04

Trepart for fremtiden

01-12-2020Read More

Trepart for fremtiden

TP 05

Forskere om fremtiden

01-01-2021Read More

Agenda:

INNLEDNING Partner (15 min)

PANEL 1 Teknologer (45 min)

PANEL 2 Samfunnsvitere (30 min)

PANEL 3 Økonomer (30 min)

 

Mer informasjon kommer nærmere eventdato.

TP 06

Klynger om fremtiden

01-02-2021Read More

Agenda:

INNLEDNING Partner (15 min)

PANEL 1 Klynge 1 (45 min)

PANEL 2 Klynge 2 (30 min)

PANEL 3 Klynge 3 (30 min)

Mer informasjon kommer nærmere eventdato.

TP 07

Bedrifter om fremtiden

01-03-2021Read More

Agenda:

INNLEDNING Partner (15 min)

PANEL 1 Ansatte (45 min)

PANEL 2 Leverandører (30 min)

PANEL 3 Partnere (30 min)

 

Mer informasjon kommer nærmere eventdato.

TP 08

Politiske kommentatorer om det kommende valget

01-04-2021Read More

Agenda:

INNLEDNING Partner (15 min)

PANEL 1 Valgets kvaler (45 min)

PANEL 2 Det vi vil se mer av i politikken (30 min)

PANEL 3 USA vs Norge (30 min)

Mer informasjon kommer nærmere eventdato.

TP 09

Bedrifter om fremtiden 2

01-05-2021Read More

Agenda:

INNLEDNING Partner (15 min)

PANEL 1 TBD (45 min)

PANEL 2 TBD (30 min)

PANEL 3 TBD (30 min)

Mer informasjon kommer nærmere eventdato.

TP 10

Rett før valget, inn i sommeren

01-06-2021Read More

Agenda:

INNLEDNING Partner (15 min)

PANEL 1 TBD (45 min)

PANEL 2 TBD (30 min)

PANEL 3 TBD (30 min)

Mer informasjon kommer nærmere eventdato.