<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
hvit-lorn&tp
tannhjul

Vi samler politikere, teknologer, og ledere til en digital kunnskapsfestival som gjenspeiler tematikken i trekanten teknologi, samfunn og næringsliv.

LØRN.TECH lager Norges ledende teknologi-podkast, og denne gangen har vi samlet en serie på 33 episoder om fremtidsrettet teknologipolitikk. Vi snakker om konkrete eksempler og prosjekter, og ønsker med dette å opprettholde en nasjonal diskusjon om utviklingsalternativene i den fjerde industrielle revolusjonen.

På TeknologiPolitikk.no gjennomfører vi en serie med podkaster, panelsamtaler, og web samlinger med votering fra publikum.

Her blir det forståelig og inspirerende tale om seks tema, alle rundt den digitale økonomien:

  1. Data som nasjonal ressurs
  2. De nye algoritmeherrene
  3. Norges unike posisjon og muligheter
  4. De nye jobbene
  5. Regulering som driver innovasjon
  6. Livslang læring nå

Vi vet at ny teknotogi i stor grad preger politikken, pa Stortinget. Derfor er det viktig å bruke en tverrpotitisk møteplass hvor vi kan diskutere, inspirere og løfte blikket for mulighetene som byr seg fremover. Vi må ta for oss de langsiktige utfordringene, og diskutere hvordan disse skal møtes.

 

tannhjul
utsikt

PODKASTER

I mai starter samtalerne med ledende tenkere fra alle våre 9 stortingspartier om innovasjon og utvikling for fremtiden, muligheter og utfordringer; disse publiseres løpende.

web-møte2

PANELSAMTALER:

I august skal vi sitte rundt et digitalt bord og samtale i live webinar om de seks tema. Samtalegrupper er spennende tenkere fra tenketanker, ungdomspolitikk, gründerskap, forskning og mer.

mann-tavle@2x

RAPPORTER

I etterkant av konferansen i august vil vi oppsummere samtalene i en rapport per tema.

web-møte

LIVE KONFERANSER

I august er du invitert til vår digitale konferanse. Der vil vi oppsummere de viktigste poengene fra tidligere diskusjoner, og bruke voteringsverktøy til å involvere publikum i å ta posisjoner på de mest sentrale dilemmaer.

LØRN har solid erfaring i å formidle innovasjon digitalt, ved å være kunnskapspartner til de fleste store og små byer i Norge, og ved å hjelpe bedriftene dokumentere sine beste nye prosjekter. Vi har en unik pedagogisk modell, der vi samler kunnskap, måler digital læring, forvalter diskusjoner og kjører produktive workshops, alt i digitale kanaler

tannhjul

Fremtiden må ikke bli en fest for spesielt inviterte. LØRN lager effektive, inkluderende verktøy for å få med alle Nordmenn i den spennende teknologiske fremtiden vi går inn i. Fersk, relevant, kunnskapsrik, lettlest og lokal innhold om teknologieksempler og ledelse er en mangelvare. Vi har samlet slik innhold i mer enn 750 inspirerende podkaster, og laget en læringsplattform som gjør det mulig å sette alle ansatte på en kul digital lærebenk.