<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0805: Kan Norge bli nummer 1 i e-government?

Exported: Jørund Ryttman

Leder for politikk og samfunnskontak

SMB Norge


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, Jørund Ryttman. Jørund har jobbet flere år i politikken, med tolv år bak seg som stortingsrepresentant (FrP) i Finanskomiteen, næringskomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen. Han brenner for næringslivspolitikk og forteller i episoden om hvorfor han inspireres av Estland, samt hva som må til for å sikre bedre kår for SMB og gründere i Norge. Vi får også med en liten dose om datasikkerhet.  

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jørund Henning Rytman. Har blitt 43 år, bor i Drammen. Samboer og vi har sammen tre barn. Har mesteparten av mitt voksne liv jobbet fulltid med politikk. Hvorav 12 år som stortingsrepresentant. Var da i Finanskomiteen, Næringskomiteen og Utenriks – og forsvarskomiteen. Har nå i ca. to og et halvt år jobbet for interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge. Har ellers bakgrunn som mangeårig styreleder i Gründerforeningen (interesseorganisasjonen for gründere). Brenner for næringslivspolitikk, bedre kår for SMB og gründere, digitalisering, enklere hverdag for folk flest og at det offentlige i større grad skal ta i bruk ny teknologi.  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

SMB Norge ivaretar de små og mellomstore bedriftene sine interesser politisk. Endrer premissene for norsk næringsliv.  

Hva er du best på? 

Se muligheter, tenker nytt og nysgjerrig på hva som skjer i resten av verden. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Viktig å ha innsikt og ta i bruk ny teknologi. Eller en selvfølge at Norge bør satse mer på å utdanne flere innen it. 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Personlig møter jeg meg ofte i døren om ønske om digitalisering og mulighetene som finnes versus personvern. Som jeg også er meget opptatt av.  

Hvem inspirerer deg? 

Jeg kan ikke peke på noen spesifikk person, men land som Estland har inspirert meg siden jeg var der første gang for snart 20 år siden.   

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  
I min jobb i SMB Norge har vi virkelig hatt krevende måneder der vi har kjempet politisk for små og mellomstore bedrifter. Det er og var et prosjekt i seg selv. Ellers så har jeg helt siden jeg begynte i SMB Norge har jeg hatt det som et lite prosjekt å få flest mulig av våre medlemsbedrifter om viktigheten av å ha fokus på it-sikkerhet.  

Tips til modernisering i din sektor? 
Ja, en god start er vel en gjennomgang av it-sikkerheten i bedriften. 

Har Norge noen unike muligheter?  
Ja, jeg mener Norge har masse av gode muligheter. Norge har vel hatt det for godt med å tjene bra på olje og fisk.

Beste overraskelse fra Covid-19?  

At så mange tok i bruk ulike digitale møteplasser som Teams, Wheresby, Skype, Googlemet, Houseparty osv. Både i jobbsammenheng og privat. 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Ja, som styremedlem i stiftelsen Miljøfyrtårn (og tidl. leder av Natur og Ungdom) kan jeg vel ikke si annet enn ja, ha ha..

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  
 «Det er alltid tid til en skål!».

Anbefalt litteratur:

Nye digitale dilemmaer

Data som nasjonal ressurs

Algoritme som styringsverktøy

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

En selvfølge at Norge bør satse mer på å utdanne flere innen IT

Jørund Ryttman

Dette er SMB Norge

SMB Norge arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår, og være den sterke stemmen i samfunnsdebatten i saker som opptar landets bedriftsbyggere. SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Deres medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser.

Refleksjon

Vi er kommet til en tid hvor det finnes digitale tjenester innen blant annet helse og økonomi og det er helt normalt å ha en Google Home på kjøkkenet. Hvorfor er vi mennesker livredde for deling av data på en plattform, men er villig til å dele dataen sin på en annen?