<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0807: Samfunnsforståelse og kunnskap om verden

Exported: Hanne Skartveit

Politisk redaktør

VG


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, som har jobbet i avisen i snart 30 år. Hanne er utdannet jurist, med en master i internasjonal politikk fra SAIS, Johns Hopkins University. I samtalen snakker de om årene i USA, hvordan jus har blitt en viktig del av hennes journalistiske arbeid, og politiske valg.  

Hvem er du, personlig og faglig 

Nysgjerrig grubler  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart 

Journalistikk  

Hva er du best  

Samle informasjon og sette det inn i en bredere sammenheng  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden 

Samfunnsforståelse, pluss faktakunnskap i dybde om de fleste fagfelt  

Noen interessante nye dilemmaer 

Winner takes all-økonomi, jobbskaping, ekkokammer vs demokratisering  

Hvem inspirerer deg?  

Noe anbefalt lesing eller seing, vi kan lære mer 

Yuval Harari  

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn? Yepp  

Livslang læring tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis? Yepp  

Ditt viktigste prosjekt det siste året 

Håndtere coronaen, treffe tonen og sette i sammenheng for leserne våre  

Tips til modernisering i din sektor 

VG ligger i front i vår bransje, ikke noen tips utover å følge med på utviklingen  

Har Norge noen unike muligheter 

Høyt utdannet befolkning, høy produktivitet pga høyt lønnsnivå, høy tillit og stor likhet  

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Tja - at det går bedre enn fryktet med hjemmekontor  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor 

Avhengig av innretning  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider 

Har ikke noe, tror jeg. Annet enn at vi må holde fast på håpet, troen på at det går bra. Tross alt 

Anbefalt litteratur:

Nye digitale dilemmaer

Data som nasjonal ressurs

Algoritme som styringsverktøy

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Det hører kanskje svulstig ut, men jeg tenker mye på verden, og hvor vi er på vei. Jeg har tenkt mye på verdens økonomien i det siste, og synes det er rart at børsene går opp mens realøkonomien i lyset av korona går ned. Jeg tenker også på hvilken verden vi overlater til barna våre. Vi lever i ei tid med enorme forandringer

Hanne Skartveit

Dette er VG

Refleksjon

Hanne Skartveit mener man må bo og leve i et land for å forstå politikken. Snakke med menneskene som stemmer. Hva er det som er grunnen til at Donald Trump hanker inn stemmene og treffer folket?