<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 100 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0808: Ny politisk visjon

Exported: Andreas Brännström

Leder

FpU


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ny formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Brännström. Andreas har studert samfunnsgeografi, og har vært aktiv i politikken i flere år. Samtalen omhandler hvordan FpU jobber mot valget, liberalistiske tenkere han inspireres av, og industriell strategi for fremtiden.

Hvem er du, personlig og faglig?  
26 år, fra Sarpsborg, formann i FpU.  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 
Politikk, løsninger på morgendagens utfordringer. 

Hva er du best på? 
Langsiktig strategi, inspirere andre, offensiv politikk.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
IT og kommunikasjon, logistikk, industriell strategi.  

Hvem inspirerer deg? 
Hardtarbeidende og selvstendige mennesker, foreldre, liberalistiske tenkere som Milton Friedman, Jordan Peterson.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer? 
Ikke noe spesielt.  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  
Oppussing hjemme og politiske visjoner.  

Tips til modernisering i din sektor? 
Mer oversiktlig og effektivt byråkrati. 

Har Norge noen unike muligheter? 
Ja, naturressurser og et velferdssamfunn som gjør oss konkurransedyktige på kunnskap og kompetanse.  

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Hvor omstillingsdyktig samfunnet og kapitalismen er.  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  
Ja, det gjøres allerede den dag i dag.  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 
Man lærer mest av erfaringer.   

Anbefalt litteratur:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Teknologipolitikk

Jeg inspireres av hardtarbeidende og selvstendige mennesker, mine foreldre, og liberalistiske tenkere som Milton Friedman og Jordan Peterson

Andreas Brännström

Dette er FpU

Refleksjon

Hva kan vøre positivt ved å ha et politisk ungdomsparti som er utålmodig og ikke tenker så mye på hva som er strategisk riktig?