<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 100 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0815: Helseteknologiens ubrukte muligheter

Exported: Mina Gerhardsen

Generalsekretær

Nasjonalforeningen for folkehelsen


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ildsjel og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen. Samtalen går innpå muligheter og utfordringer i helseteknologi, og helsedata. Samtalen engasjerer seg også rundt inspirerende og modige kvinner i dagens nyhetsbilde, kunnskap for fremtiden og ikke minst bokbloggen.  

 

 

Hvem er du, personlig og faglig?  

Jeg er en ildsjel, som vil at verden skal bli bedre og vil gjerne bidra til det. Det styrer mine valg 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

Tre ting: forskning (hjerte, demens), frivillighet (500 lokale lag) og politisk påvirkning (folkehelse og demens) 

Hva er du best på? 

Entusiasme og kreativitet 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Evne til å ta inn ny kunnskap 

Noen interessante nye dilemmaer?  

Teknologiens begrensninger 

Hvem inspirerer deg? 

Modige kvinner som ikke lar ide om rolle begrense seg (akkurat nå: Kamala Harris) 

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer? 

Alle bør lese Hans Roslings bok om fakta, Factfulness, så får vi bedre beslutningsgrunnlag  

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt? 

Norge er ganske unike på helsedata, her har vi en fantastisk mulighet.  

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum? 

Er kombinasjonen som blir god – når vi kan utjevne bias i samspillet menneske og maskin 

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller? 

Vi har noe unikt i datatilgang og folk med høy kompetanse, så vi kan bli gode selv – men trenger samarbeidet med andre 

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn? 

Har lurt på det. Må alle kode? Vil gjerne at noen andre kan fikse det! 

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye? 

Evig dilemma. Men nok lurt å bygge videre der vi allerede er gode.  

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis? 

Ulike behov. Utfordring nå er vel først og fremst at muligheten for livslag læring er så ulikt fordelt.  

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Digitalisere arbeidet i en tradisjonell frivillig organisasjon 

Tips til modernisering i din sektor? 

Vi må ta i bruk teknologi i mye større grad for å øke treffsikkerhet i folkehelsearbeidet! 

Har Norge noen unike muligheter?  

Ja, vi sitter med noen fantastiske helseregistere som er unike i verdenssammenheng, så vi kan forske på utrolig mye 

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Godet i tom kalender  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Ja 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  

Ikke noe godt slagord, men inni hodet mitt spør jeg alltid «hvilke variabler kan vi endre?» 

Anbefalt litteratur:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Hvis jeg skal tenke så må jeg skrive

Mina Gerhardsen

Dette er Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon som har som formål å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Innsatsen er i hovedsak finansiert med innsamlede midler og gaver.

Refleksjon

Dagens nyheter og innslag skal helst være korte og underholdende for seeren. Vil det ha styrket demokratiets politiske engasjement om dilemmane ble tilrettelagt for gjennomgåelse i dybden?