<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0827: Styrke folkestyre, og alle stemmer hørt

Exported: Synnøve Kronen Snyen

Leder

Sosialistisk Ungdom


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nyvalgt leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen. Synnøve studerer kultur og samfunnspsykologi ved UiO, men har permisjon fra studiet nå med fullt engasjement i SU. Store deler av samtalen omfavner klima og miljødebatten. Hun er opptatt av hvordan ulike strukturer i samfunnet påvirker oss individer, og hvorfor, for eksempel, noe velger miljøvennlige valg, mens andre ikke velger å gjøre det.

Hvem er du, personlig og faglig?  

Jeg kommer fra Oppegård kommune, har sittet i kommunestyret for SV. Jeg ble med i SU i 2013, og meldte meg inn når vi fikk blåblå regjering. Jeg har vært studenttillitsvalgt på Universitetet i Oslo på fulltid i ett år, som nestleder og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet. Jeg jobbet da mye med rektor Svein Stølen og prorektor Gro Mo.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Kunnskap om miljø og natur og mer tverrfaglig kunnskap. Flere bør gå yrkesfag og vi må opprette flere studieplasser på fagskolene.  

Hvem inspirerer deg?  

Greta Thunberg.  

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller?  

SV vil bruke staten som en strategisk, langsiktig aktør for å sikre verdiskaping i Norge fremover. Det betyr at staten må vurdere å kjøpe seg opp i flere bedrifter, og starte nye.  

Statlige eierskap kan bidra til grønn omstilling – å skape ny næringsutvikling og samtidig kutte klimagassutslipp. Vi trenger statlige næringslokomotiver for å sikre fremtidens verdiskaping i Norge.  

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?  

Alle skal med. Vi må satse på etter- og videreutdanning slik at ingen opplever at de blir irrelevante i fremtiden. Når vi blir et enda mer høyteknologisk samfunn og hvis roboter tar over jobbene våre så må vi dele på arbeidet. Jeg vil heller ha sekstimers arbeidsdag enn høy arbeidsledighet.  

Har Norge noen unike muligheter?  

Ja! På grunn av våre naturressurser, vår kompetanse, teknologiutvikling, geografi, demografi og arbeidsliv finnes det flere grønne næringsmuligheter hvor Norge har gunstige konkurranseforhold. For at disse næringene skal kunne realisere sitt potensiale, må de satses på. Da det er det behov for investeringer, også fra statens side.  

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Vi har blitt flinkere på å møtes digitalt, jeg håper det gjør at det blir mindre reising i jobbsammenheng.  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Ja, jeg vil at Norge skal bli ledende på de nye grønne løsningene, ikke en lat oljestat som taper kampen om å bli verdensledende på grønn industri og teknologi 

 

Anbefalt litteratur:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

I 2013, da vi fikk en blå-blå regjering, ble det naturlig for meg melde meg inn for å aktiv bidra til en ny politikk

Synnøve Kronen Snyen

Dette er Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Venstreparti. SUs ideologi er sosialisme og feminisme. De beskriver seg selv som en ungdomsbevegelse som kjemper for rettferdig fordeling og like muligheter for alle.

Refleksjon

De store tech-gigantene har altfor stor makt i samfunnet og vi må kjempe for rettferdighet. Hvordan kan vi gjøre det og hvorfor må vi over til venstresiden for å få det til?