<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0828: En rolle med samfunnsbetydning

Exported: Monica Paulsen

Leder

Negotia


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med forbundsleder i Negotia, Monica Paulsen. Monica har bakgrunn fra næringsmiddelindustrien og olje- og gassbransjen, og hun er også nestleder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund som er tilknyttet selskapet. Hun beskriver rollen som viktig og spennende, fordi man er med på endre og forbedre rammebetingelsene for ansatte næringslivet, og i frivillige organisasjoner. Samtalen reflekterer rundt et samfunn i endring.

Hvem er Monica?

Jeg har bakgrunn fra næringsmiddelindustrien og olje- og gassbransjen, og er også nestleder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund som er tilknyttet selskapet.

Hva er det mest spennende ved jobben?

Min rolle er viktig og spennende, fordi man er med på endre og forbedre rammebetingelsene for ansatte næringslivet, og i frivillige organisasjoner.

Hvordan er du som leder?Helt grunnleggende må man klare å skape god balanse mellom forbundets økonomiske og strategiske interesser samt å hele tiden ha bevissthet rundt den humane siden av lederskapet. En må greie å engasjere og samtidig skape handlingsrom for at forbundet skal kunne vokse. Jeg jobber hver dag for å levere på dette. Så får andre bedømme om jeg får det til.

Hva gjør YS?

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund er en norsk, partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS er i en fase hvor det skal skje en vital endring for å være tydeligere, relevant og skape verdier for alle sine forbund og deres medlemmer. Det innebærer at det vil skje endringer. For å få til dette fordrer det tettere samarbeide mellom forbund og deres administrasjoner og organisasjoner. Det er en spennende tid. Hvem har vel ikke lyst til å være med på dette?

Anbefalt litteratur:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Vi må løfte de som henger etter, for å sørge for at de på toppen også har en bedre vekst

Monica Paulsen

Dette er Negotia

Negotia organiserer ansatte i alle bransjer i privat sektor. Selvstendig næringsdrivende kan også bli medlem på bestemte vilkår.

Refleksjon

Er vi gode nok til å feire læringen til folk? Om ikke, hvordan bli det? Om, hvordan gjør vi det?