<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0838: Muligheter i transportbransjen

Exported: Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Ruter


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, om hvorfor han har verdens beste jobb, og alle mulighetene og spennende valg som ligger til rette for utviklingen av transportbransjen. I episoden hører vi mer om en bærekraftig bevegelsesfrihet, situasjoner som har gitt rom for inspirasjon til å tenke nytt, og å jobbe mot kundenes behov.

Anbefalt litteratur:

Ledelse, strategi og innovasjon Transportbransjen Data som nasjonal ressurs Livslang læring Digitalisering Mulighetene og utfordringer i teknologi

Jeg vil modernisere forholdet til kundene!

Bernt Reitan Jenssen

Dette er Ruter

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Området vårt er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Refleksjon

Hva mener Bernt Reitan Jenssen med bærekraftig bevegelsesfrihet?