<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0842: Digital transformasjon i media

Exported: Alexandra Beverfjord

CEO og ansvarlig redaktør

Dagbladet


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med CEO og ansvarlig redaktør i Dagbladet AS, Alexandra Beverfjord. De snakker om digitalisering i media, og endringsglede i et selskap, og å skape organisasjoner som er nysgjerrig til å skape kontinuerlig læring.

Hvem er du, personlig og faglig?

Jeg er samfunnsengasjert og endringsorientert. Glad i folk og resultater.  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Dagbladet leverer journalistikk som oppdaterer, opplyser og underholder befolkningen i Norge hver dag. Dagbladet er også en av Norges mest prisbelønte aviser hva gjelder gravejournalistikk. 

 Hva er du best på?

Jeg er god på å skape resultater sammen med andre. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

I min bransje er det avgjørende å både ha kunnskap om samfunnsutviklingen og forståelse av det teknologiske skiftet vi står i. 

Hvem inspirerer deg?

Underdogs. Personer og selskaper som evner å levere ekstraordinært – tross elendige odds.  

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?

Stort tema, men noen stikkord: FB/Google/Apple/Amazons dominerende posisjon grunnet nettverkseffektene er enorm. Personvernet er under betydelig press. Tiltak som GDPR ser ut til å forsterke de dominerende aktørenes posisjon, selv om det overordnet er posistivt at det politiske miljøet (eksempelvis EU og Australia) engasjerer seg stadig mer i problemstillinger som markedsdominans og personvern. Data kan i fremtiden åpenbart bli en viktg nasjonal ressurs for Norge, eksempelvis i forhold til hvordan data kan organisere den fysiske verden, men også dette kan være problematisk mht personvernet. Trolig har de Nordiske sosialdemokratiene et fortrinn i denne sammengengen fordi dette er land der myndighetene i utgangspunktet har høy tillit. 

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?

Dilemma: Større informasjonsflyt nå enn tidligere er overordnet en demokratisk styrke. Samtidig gir det enorm makt å kunne styre algoritmene, og befolkningen blir mer og mer klar over utfordringene dette fører med seg. Regulering som overlates på individnivå er neppe nok for å kunne sikre personvernet i fremtiden. 

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?

Arbeidsmarkedet er i voldsom bevegelse. Normalen vil trolig bli flere karrierer. Kompetanseendring blir en enorm utfordring både for myndighetene og det private næringsliv fremover. 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?

Å styrke Dagbladet posisjon som nasjonalt nyhetsnettsted. Å bygge opp web-TV samt øke antallet digitalke abonnenter for Dagbladet Pluss. Så langt i år har Dagbladet fått 25 prosent flere daglige unike brukere enn i fjor, og 47 prosent flere sidevisninger. Web-TV-tallene er triplet de siste to årene, og Dagbladet Pluss har over 100 000 digitale abonnenter. 

 Tips til modernisering i din sektor?

Å evne å se langt frem, å evne å forstå megatrendene tidlig nok. Dagbladet startet nettavis i 1995. I mange år var prosjektet et stort minusregnskap. Det hindret likevel ikke selskapet å fortsette satsingen. Samtidig er det ikke alltid det lønner seg å være first mover, man må velge sine slag – og sørge for at man velger de riktige for sin virksomhet. 

 

 

 

Anbefalt litteratur:

Ledelse, strategi og innovasjon Data som nasjonal ressurs Livslang læring Digitalisering Mulighetene og utfordringer i teknologi

Vi begynner å se mer av robotjournalistikk, både børsmeldinger og fotballkamper for eksempel. Dette er en automatisering av oppgaver, som frigjør journalisten sin tid til å gjøre mer krevende oppgaver.

Alexandra Beverfjord

Dette er Dagbladet

Dagbladet, dagsavis utgitt i Oslo, grunnlagt 1869. Dagbladet er en av landets to riksdekkende løssalgsaviser. Eies av Aller Media AS. Sjefredaktør fra 2018 er Alexandra Beverfjord.

Refleksjon

Er det en forskjell i funksjonen til nåværende digitale dagsaviser fremfor tidligere papiraviser?