<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
mann-tavle

HØR PODKASTENE

Her kan du utforske samtalene våre ved å lytte på dem i podkast form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Tema:

#0844: Digital transformasjon

Exported: Arne Krokan

Professor

NTNU


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med professor ved NTNU, og ukuelig optimist, Arne Krokan. Samtalen omhandler muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Arne er nysgjerrig på det meste, og snakker i denne episoden om det å koble teknologiutvikling og samfunnsendring, og å se sammenhengen, samt digital kompetanse og relevant kunnskap for fremtiden.  

Hvem er du, personlig og faglig? 

Alt for nysgjerrig på det meste 

Ukuelig optimist 

En som tror han får til ting han i utgangspunktet ikke kan …. Eks mure grunnmur til et hus 

Birøkt og ølbrygger 

Faglig: en som er opptatt av å forstå teknologi og koble teknologiutvikling og samfunnsendring … se nye sammenhenger  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

Forskning og utdanning 

KUNNSKAP FOR EN BEDRE VERDEN 

Hva er du best på? 

Se sammenhenger på tvers av siloene, og å forklare komplekse forhold, 

Eks matematisk kommunikasjonsteori: I = -log x 

Jo mer sannsynlig et utsagn er jo mindre informasjon gir det, eks det regner i dag …. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Evne til å lære på egenhånd - bygge personlige læringsnettverk 

Kritisk sans -hva er fakta, fake news og ren løgn  

Kreativitet. -evne til å se nye muligheter, finne nye løsninger på utfordringene våre  

Kommunikative evner. ..   

Digital kompetanse -forstå forklare forplikte  

Noen interessante nye dilemmaer? 

Mange. … 

Eks landbruket står for 95% av vannmangel i verden 

Har store utslipp av CO2  

Og mye av problemet tilskrives produksjon av kjøtt, der bare 4 % av næringsinntaket blir til produkter vi bruker, kjøtt, melk, skinn, kollagen etc.  

Fra makrolandbruk (norsk rødt fe) til mikrolandbruk-mikrorevolusjon. … "kraft meat", ala mikrobryggerier.  

Utvikl: viil koste mye mindre enn trad kjøtt om 10 år, store deler av amerikansk landbruk konkurs ….  

Hvem inspirerer deg? 

Studentene mine som er så positive  

Dem som ser sammenhenger og utvikling 20 år før alle andre ... 

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer? 

Hvorfor vi sover 

Dag Hessen: verden på vippepunktet 

 

Del B: nye digitale dilemmaer – noe her du ønsker å snakke om? 

Konsentrering av makt, kompetanse og kapital 

Big 9 Overvåkingskapitalisme 

Bare 4 % av verdiene av verdens plattformselskaper er europeisk  

-blir vi det neste ulandet? 

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt? 

Personalisering med personvern. (Blokkjeder. ….) -eie våre egne data 

Kapitalafluit eller digitalskatt er ikke motsetninger … må ha internasjonale løsninger grunnet at det fysiske og digitale er skilt fra hverandre, kan sjonglere med IP, den immaterielle verdien av en ting eller tjeneste 

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum? 

Optimallisert samfunn m mennesker i sentrum 

Eks Google setter meg i sentrum og tjener penger på det. 

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn? 

Blir vanskelig å få med alle, men også mange nerder får problemer. …. 

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye? 

Bygge det nye ... 

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis? 

Ingen motsetning, noe av alt. …. 

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Lage nettbaserte kurs om digital transformasjon og bærekraft 

Tips til modernisering i din sektor? 

Forby forelesninger - sats på digitale læringsdesign og digitale læringsressurser og bruk dem med klokskap 

Har Norge noen unike muligheter? 

Det unike i forutsetninger er pengebingen vår, den norske trepartsmodellen og generelt høy tillit til off sektor og hverandre. 

Altinn, skattemeldingen og NAV er også unike. Unike naturressurser gjennom lang kystlinje . 

Muligheter? - absolutt men vi  er David mot Goliat ….  

Beste overraskelse fra Covid-19? 

50 000 lærere på FB for digital læring  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Absolutt - autonome, elektriske kjøretøy, «kraft meat» som eksempler 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

Dra  

 

Anbefalt litteratur:

Ledelse, strategi og innovasjon Transportbransjen Data som nasjonal ressurs Livslang læring Digitalisering Mulighetene og utfordringer i teknologi

Kreativitet er en viktig del for fremtiden, det å ha evnen til å se nye muligheter, ob finne nye løsninger på utfordringene våre, forteller han i episoden.

Arne Krokan

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

Refleksjon

Hvordan vil bilopplæringen være for fremtidige som skal ta førerkortet når selvkjørende biler skal lede an i trafikken? Bør man kunne forstå hvordan en skal gira og clutche selv om?