<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
form-img

Meld deg på konferansen her

Meld deg på og bli oppdatert med mer informasjon om konferansen

form-img
ima2
web-møte (1)

Her kan du utforske samtalene våre ved å se på dem i webinar form. Det er over 80 samtaler på denne siden, som du kan søke i med navn eller organisasjon, eller filtrere etter perspektiv og kjønn.

Filter by perspective
Filter by genders
Filter by language
#688
Dynamisk politikk, har vi riktig verktøy?
Ekspørt: Tom Christer Nilsen
Stortingsrepresentant
Fra Høyre
#691
Helsepolitiske løsninger
Ekspørt: Ingvild Kjerkol
Helsepolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet
#692
En kamp mot urettferdighet
Ekspørt: Tobias Lund
Fylkestingsrepresentant
Fra Vestfold og Telemark
#693
Felles forståelse for bærekraft
Ekspørt: Alberte Tennøe Bekkhus
Leder
Fra Rød Ungdom
#694
Kunnskap på bok
Ekspørt: Torstein Tvedt Solberg
Utdanningspolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet
#698
Løsningene som skal bringe oss videre
Ekspørt: Paul Chaffey
Statssekretær
Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
#699
Radikal og realistisk
Ekspørt: Andreas Sjalg Unneland
Leder
Fra Sosialistisk Ungdom
#703
Utdanning og arbeidsliv, hånd i hånd
Ekspørt: Marianne Synnes Emblemsvåg
Stortingsrepresentant
Fra Høyre
#710
Mulighetene i digitalisering
Ekspørt: Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister
Fra Høyre
#711
Innovasjon krever fremtidstro
Ekspørt: Torill Eidsheim
Stortingsrepresentant for Høyre Hordaland og leder for Teknogruppen
Fra Høyre og Teknogruppen
#712
Påfyll av ny kunnskap til fremtidens arbeidsmarked
Ekspørt: Trond Giske
Stortingsrepresentant
Fra Arbeiderpartiet
#713
Troen på enkeltmennesket
Ekspørt: Bjørn-Kristian Svendsrud
Formann
Fra Fremskrittspartiets Ungdom
#714
Distriktsafari
Ekspørt: Torleik Svelle
Leder
Fra Senterungdommen
#715
Digital kompetanse
Ekspørt: Sandra Bruflot
Leder
Fra Unge Høyre
#716
Verdifull forskning og råd til politikken
Ekspørt: John Arne Røttingen
Adm. Direktør
Fra Norges Forskningsråd
#717
Tekno-radar for norsk politikk
Ekspørt: Tore Tennøe
Direktør
Fra Teknologirådet
#720
Fremtiden begynte i går
Ekspørt: Christian Torset
Gruppeleder på fylkestinget i Nordland
Fra Sosialistisk Venstreparti
#724
Større mangfold i næringslivet
Ekspørt: Dag Rune Olsen
Rektor
Fra UiB
#726
Å oversette politikk til folket
Ekspørt: Aslak Eriksrud
Politisk kommentator
Fra TV2 Nyhetene
#727
Fremtidens klasserom og politisk handlingsvilje
Ekspørt: Mathilde Tybrig Gjedde
Stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
Fra Høyre
#728
Missions for Norge
Ekspørt: Espen Barth Eide
Energi- og miljøpolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet
#734
Omstilling til et grønnere og smartere Norge
Ekspørt: Øystein Eriksen Søreide
Adm. Direktør
Fra Abelia
#736
Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser
Ekspørt: Ina Libak
Leder
Fra AUF
#737
Ambisiøs og fremtidsrettet
Ekspørt: Snorre Valen
Politisk redaktør
Fra Nidaros
#741
Teknologisk nysgjerrighet og fremoverlent politikk
Ekspørt: Ketil Solvik Olsen
Mobilitet og infrastrukturentusiast
Fra FrP
#743
Digital verdiskaping
Ekspørt: Edel Marie Haukland
Leder
Fra KrFU
#744
Enkeltmenneskets frihet og kulturkunnskap
Ekspørt: Trine Skei Grande
Leder
Fra Venstre
#745
Digitalisering i møte med det tradisjonelle
Ekspørt: Rune Bjerke
Tidligere Konsernsjef
Fra DnB
#746
Norge mot verden
Ekspørt: Birger Steen
Principal
Fra Summa Equity
#747
Teknikk slår politikk
Ekspørt: Hilde Nagell og Eirik Løkke
Rådgiver
Fra Agenda & Civita
#748
En digital reise
Ekspørt: Heidi Austlid
Adm. Direktør
Fra IKT-Norge
#749
Teknologisk revolusjon
Ekspørt: Sigve Brekke
Konsernsjef
Fra Telenor
#750
Viljen til å ta sjanser
Ekspørt: Jonas Gahr Støre
Leder
Fra Arbeiderpartiet
#751
Nøkkelen til god formidling er kunnskap
Ekspørt: Lise Randeberg
President
Fra Tekna
#752
Forbrukerens kamp
Ekspørt: Finn Myrstad
Fagdirektør
Fra Forbrukerrådet
#753
Still spørsmål, ikke gi svar
Ekspørt: Ole Erik Almlid
Administrerende direktør
Fra NHO
#754
Jobbskaping, lederansvar og Frank Zappa
Ekspørt: Hans-Christian Gabrielsen
Leder
Fra LO
#755
Digitalisering handler om mennesker
Ekspørt: Robert Steen
Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
Fra Arbeiderpartiet
#756
Samfunnsutvikling og forskningsdrevet innovasjon
Ekspørt: Karianne Tung
Daglig leder
Fra Technoport
#757
Digitalt demokrati
Ekspørt: Ingeborg Volan
Publiseringsredaktør
Fra Dagens Næringsliv
#758
Klimapolitikk og marine ressurser
Ekspørt: Kriss Rokkan Iversen
Nestleder
Fra Miljøpartiet De Grønne
#759
Næringspolitikk og internasjonal teknologieksport
Ekspørt: Liv Freihow
Direktør for næringspolitikk
Fra IKT-Norge
#762
Teknologi til og for vanlige folk
Ekspørt: Wegard Harsvik
Leder for samfunnskontakt og strategi
Fra LO
#772
Data: Gull eller gråstein
Ekspørt: Ingeborg Volan og Paal Leveraas
Publiseringsredaktør / CEO
Fra Dagens Næringsliv / Tilt.Work
#773
Smarte byer
Ekspørt: Karianne Tung og Bernt Reitan Jenssen
Daglig Leder / Adm. Direktør
Fra Technoport / Ruter
#774
Utdanningspolitikk
Ekspørt: Torstein Tvedt Solberg og Mathilde Tybring-Gjedde
Utdanningspolitisk talsperson
Fra Arbeiderpartiet / Høyre
#775
Innovasjon i privat og offentlig
Ekspørt: Tore Sandvik og Pia Jøsendal
Fylkesordfører (Trøndelag) / Frivillig endringsagent
Fra Arbeiderpartiet / OneTeamGov Global
#776
Ny næringspolitikk
Ekspørt: Liv Freihow, Jon Gunnar Pedersen og Trond Riiber Knudsen
Direktør for næringslivpolitikk / CEO / Parnter
Fra IKT-Norge / TRK Group / Arctic
#777
Norges unike posisjon
Ekspørt: Walter Qvam og Birger Steen
Styreleder
Fra Digital Norway / Nordic Semiconductor
#778
Innovasjonspolitikk
Ekspørt: Håkon Haugli og Camilla Tepfers
Adm. Direktør / Partner
Fra Innovasjon Norge / InFuture
#786
Grønne løsninger for fremtiden
Ekspørt: Sondre Hansmark
Leder
Fra Unge Venstre
#787
God beredskap og helsedata
Ekspørt: Camilla Stoltenberg
Leder
Fra FHI
#789
Grønn omstilling
Ekspørt: Hulda Holdtvedt
Leder
Fra Grønn Ungdom
#790
Teknologiutvikling i godt samarbeid
Ekspørt: Kristin Skogen-Lund
Konsernsjef
Fra Schibsted
#791
Nasjonale ringvirkninger av gründer-Norge
Ekspørt: Per-Einar Dybvik
CEO
Fra StartUp Lab
#792
Utdanning for alle
Ekspørt: Kari Sollien
Leder
Fra Akademikerne
#793
Verdien av god grunnutdanning
Ekspørt: Ragnhild Lied
Leder
Fra Unio
#794
Demokratisk kontroll over utviklingen
Ekspørt: Hadia Tajik
Nestleder
Fra Arbeiderpartiet
#795
Kompetanseheving i arbeidslivet
Ekspørt: Unn-Kristin Olsen
Leder
Fra Parat
#796
Bærekraft må skapes sammen
Ekspørt: Kristin Weidemann Wieland
Områdedirektør
Fra KS
#797
Betydningen av partssamarbeidet
Ekspørt: Erik Kollerud
Leder
Fra YS
#798
Langsiktig utvikling av Norge
Ekspørt: Anne-Kari Bratten
Organisasjonsleder
Fra Arbeidsgiverforeningen Spekter
#799
Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i samfunnet
Ekspørt: Toril Hernes
Prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi
Fra NTNU
#800
Faget i front
Ekspørt: Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder
Fra Norsk Sykepleierforbund
#801
Forslag om en fremtidsby
Ekspørt: Torgeir Knag Fylkesnes
Nestleder
Fra SV
#802
Å være uenig med den store enigheten
Ekspørt: Gunnar Stavrum
Administrerende direktør og sjefsredaktør
Fra Nettavisen
#803
Politisk landskap i endring
Ekspørt: Magnus Takvam
Politisk kommentator
Fra NRK
#804
Klimapolitikk på penn
Ekspørt: Geir Ramnefjell
Politisk redaktør
Fra Dagbladet