<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0694: Kunnskap på bok

Hvordan kan universiteter legge tilrette for livslang læring? Er dagens utdanningssystem godt nok? I denne episoden av ...

Hvordan kan universiteter legge tilrette for livslang læring? Er dagens utdanningssystem godt nok? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, om Norges industrieventyr, dataeierskap og skolepolitikk for fremtiden. 

Utdanning og hobby?
Broiler, bac i kunstvitenskap.

Hobby: bygger LEGO.

SoMe tagger?
@TorsteinTS på Twitter og Insta, har page på Facebook.

Hva er den viktigste kjerneverdien i til ditt parti?
Felleskap.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Brytningstid – nå det haster.
Teknologi må spille en annen rolle under Covid; åpenhet, dele, statsdata.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
1. Kunnskap
2. Arbeid
3. Næring

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
1. Nordsjøplanen til AP; havvind, karbonfangst, hydrogen – Norges nye industrieventyr.

2. Skolepolitikk for fremtiden:
• Skolen vi har nå forbereder oss ikke godt nok til fremtiden
• Universiteter som ikke legger tilrette for livslang læring – en blir ikke ferdig utdanna (Rett til EVU)
• Future skills (Vi må forstå mer av teknologien vi omgir oss med)
• Forskjeller – fortsatt slik at de med det dårligste utgangspunktet gjør det dårligst på skolen

3. Norges unike posisjon og muligheter:
• Oljefondet ut av kull – endelig i mål etter år med arbeid
• Romfartsstrategi – endelig vedtatt etter år med kamp

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Bratteli og Gerhardsen – gamle AP-kjemper som løste tidligere kriser. 75 år siden 1945 – visjon for landet sitt – gjenoppbygging av Norge da og nå etter Covid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Tillitt, kunnskap, penger på bok.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
1. Teknologi i skolen og på arbeid
2. Kan ikke fortsette som før – nå vi velger hvilket samfunn vi vil ha etter krisen:
• Arbeid
• Ulikhet / mindre forskjeller
• Klima og grønn omstilling (vi skal leve av å løse klimakrisa)
Dette er noe vi ikke klarte etter finanskrisa (ulikhet) eller oljekrisa (omstilling).

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?
Folkevalgt, ikke politiker. Det haster – derfor broiler.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Vår viktigste oppgave. Norge skal leve av å løse klimakrisen!

Ditt livsmotto?
Engasjer deg for en bedre verden.