<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0801: Forslag om en fremtidsby

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med filosof og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes om å ta stilling til ...

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med filosof og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes om å ta stilling til norsk datapolitikk, klimamål, og handlekraft.

I episoden hører vi også om et forslag for å ha en nasjonal konkurranse om å utpeke en teknoby, der vi skal få mest mulig ut av data - med minst mulig brudd på personvern. Og være med på å utvikle det til en slags fremtidsby, som skal sørge for at vi får mest mulig ut av teknologien på menneskets premisser.