<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0800: Faget i front

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Lill ...

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Lill gikk inn i helsefaget med inspirasjon fra familien, og en tidlig interesse for helse og relasjoner med folk. Hun har master i helsefag og PhD knyttet til samhandling i demensomsorg. Samtalen belyser norske helsedata, tillit til hverandre og samfunnspolitikk.