<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0799: Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i samfunnet

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi ved NTNU, Toril ...
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi ved NTNU, Toril Hernes, om den «hemmelige» kunnskaps - og teknologibanken vi har i våre universiteter og hvordan vi kan utløse innovasjonspotensialet.
 
Toril er utdannet sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi og har PhD i medisinsk teknologi. Hun er opptatt av at samfunnet skal ta del av kunnskapen som universitetet og høyskolesektoren har, og kaller det en gullgruve.