<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene
web-møte2

Podkaster

Arendalsuka er avlyst som følge av Covid19. Men innovasjon og tilhørende politikk venter ikke på noen. Her samler vi politikere, teknologer, ledere og alle samfunns interesserte i en digital kunnskapsfestival som gjenspeiler tematikken i trekanten teknologi, samfunn og ledelse.

#0804: Klimapolitikk på penn

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk redaktør i false

#0803: Politisk landskap i endring

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk kommentator i false

#0802: Å være uenig med den store..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med administrerende direktør false

#0801: Forslag om en fremtidsby

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med filosof og nestleder i false

#0800: Faget i front

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med Forbundsleder i Norsk false

#0799: Universitetenes rolle i omstilling..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med prorektor i nyskaping og false

#0798: Langsiktig utvikling av Norge

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med organisasjonsleder, false

#0797: Betydningen av partssamarbeidet

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder av false

#0796: Bærekraft må skapes sammen

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med områdedirektør i false

#0795: Kompetanseheving i arbeidslivet

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i Parat og false

#0794: Demokratisk kontroll over..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nestleder i false

#0793: Verdien av god grunnutdanning

I denne episoden av #LØRN, snakker Silvija Sers med leder i Unio, Ragnhild false

#0748: En digital reise

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i false

#0774: Utdanningspolitikk

I denne episoden møter vi Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, false

#0747: Teknikk slår politikk

I denne panel-episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver i Tankesmien false

#0790: POLITICS: Kristin Skogen Lund:..

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef i Schibsted, false

#0789: POLITICS: Hulda Hultvedt: Grønn..

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med talsperson i Grønn Ungdom, false

#0787: POLITICS: Camilla Stoltenberg: God..

  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder for false

#0786: POLITICS: Sondre Hansmark: Grønne..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder for Unge Venstre, false

#0777: POLITICS: Walter Qvam og Birger..

I denne episoden møter vi styreleder i Digital Norway, Walter Qvam, og false

#0773: POLITICS: Bernt Reitan Jenssen og..

I denne episoden møter vi daglig leder i Technoport, Karianne Tung og coach, og false

#0772: POLITICS: Ingeborg Volan og Paal..

I denne episoden møter vi publiseringsdirektør i Dagens Næringsliv, false

#0762: Wegard Harsvik: Teknologi til og..

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med Wegard Harsvik, som er false

#0759: Liv Freihow: Næringspolitikk og..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres med direktør for false

#0758: Kriss Rokkan Iversen:..

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med nestleder i Miljøpartiet De false

#0757: Ingeborg Volan: Digitalt demokrati

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med redaktør for publisering og false

#0756: Karianne Tung: Samfunnsutvikling..

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med daglig leder i Technoport, false

#0755: Robert Steen: Digitalisering..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med byråd for helse, eldre og false

#0754: Hans Christian Gabrielsen:..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i false

#0753: Ole Erik Almlid: Still spørsmål,..

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med teknologioptimist og false

#0752: Finn Myrstad: Forbrukerens kamp

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagdirektør for digitale false

#0751: Lise Randeberg: POLITICS: Nøkkelen..

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagforeningsleder og false

#0749: Teknologisk revolusjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef i Telenor, false

#0750: Viljen til å ta sjanser

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Arbeiderpartiet, Jonas false

#0737: Ambisiøs og fremtidsrettet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med tidligere nestleder i SV og nå false

#0699: Radikal og realistisk

Jusstudent og leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, gikk inn i false

#0693: Felles forståelse for bærekraft

Hvordan driver ungdom politikk annerledes enn de voksne? I denne episoden av false

#0692: En kamp mot urettferdighet

Kan samfunnet post korona-krisa gi staten og fellesskapet nye verktøy for å false

#0744: Enkeltmenneskets frihet og..

Hvordan konverter vi kompetansen vi har i dag til produkter i fremtiden? Er vi false

#0741: Teknologisk nysgjerrighet og..

Har politikerne nok kunnskap om de store teknologiske endringene i samfunnet? false

#0728: Missions for Norge

Hvordan passer missions inn i norsk innovasjonspolitikk? Og hvilket potensial false

#0713: Troen på enkeltmennesket

Hvordan fungerer det når de ulike ungdomspartiledere blir sittende i samme bil false

#0714: Distriktsafari

Hvilke nye løsninger arbeides det med i det norske landbruket? Hvordan kan vi false

#0727: Fremtidens klasserom og politisk..

Hvilke politiske verktøy skal vi ta i bruk for å effektivisere false

#0715: Digital kompetanse

Hvordan jobber et ungdomsparti for å få gjennomslag i stortingsvalgprogrammet false

#0736: Solidaritet, fellesskap og nye..

Hvordan skal vi klare omstillingen, ved å bruke kompetansen som allerede false

#0743: Digital verdiskaping

Hvordan former ny kunnskap og teknologi samfunnet? Hvilke etiske utfordringer false

#0716: Verdifull forskning og råd til..

Hvordan skape og fordele verdier fra data? Hva skjer når idekraft møter false

#0717: Tekno-radar for norsk politikk

Hvordan jobber man mot fremtiden? Og hva er kombinasjonen mellom kunstig false

#0724: Større mangfold i næringslivet

Er det mangel på mangfold i norsk næringsliv? Hvordan jobber de med innovative false

#0734: Omstilling til et grønnere og..

Hvordan kan Abelia bidra til å sikre fremtidens velferdssamfunn gjennom grønne false

#0694: Kunnskap på bok

Hvordan kan universiteter legge tilrette for livslang læring? Er dagens false

#0745:Digitalisering i møte med det..

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med tidligere konsernsjef i false

#0746 Norge mot verden

Hvordan skal vi kunne gjøre norske forretningsmodeller mer synlig globalt? Og false

#0726: Å oversette politikk til folket

Hvordan formidler man slik at vi lettere kan forstå politiske prosesser? Og kan false

#0688: Dynamisk politikk,har vi riktig..

Hvor vanskelig er det å lage en dynamisk politikk? Er vi et samfunn som lever false

#0720: Fremtiden begynte i går

Hvordan holder vi kontakt mellom gjennomsnittlig sunn fornuft, vår false

#0711: Innovasjon krever fremtidstro

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant for Høyre false

#0698: Løsningene som skal bringe oss..

Hvordan kan vi gjøre teknologien til et verktøy for et bedre samfunn – og ikke false

#0691: Helsepolitiske løsninger

Har du hørt om HUNT-undersøkelsen? Hvilke innovasjonsmuligheter finnes i norsk false

#0710: Mulighetene i digitalisering

Hvordan kan vi digitalisere på en smartere måte? Og hvordan skal vi tilpasse false

#0703: Utdanning og arbeidsliv,hånd i hånd

Hvordan er samarbeidet mellom akademia og næringsliv? I denne episoden av false