<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0793: Verdien av god grunnutdanning

I denne episoden av #LØRN, snakker Silvija Sers med leder i Unio, Ragnhild Lied. Ragnhild har pendlet mellom Oslo og hjemstedet ...

I denne episoden av #LØRN, snakker Silvija Sers med leder i Unio, Ragnhild Lied. Ragnhild har pendlet mellom Oslo og hjemstedet Sunnmøre i 20 år i jobben som lektor i videregående opplæring, og jobber nå som tillitsvalgt på heltid. Samtalen engasjerer seg rundt utviklingen av det norske arbeidslivet, og verdien av god og bred grunnutdanning for alle.