<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0794: Demokratisk kontroll over utviklingen

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Hadia var tidlig ...

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

Hadia var tidlig ungdomspolitiker, men meldte seg ut for å ta journalistutdanning, inntil tilfeldighetene førte henne tilbake til politikken på fulltid. I episoden hører vi om hvordan partiet jobber mot sosial rettferdighet,  og kjerneverdien som er kombinasjonen om det å skape og det dele. Hun forteller også om de tre nøkkelordene: åpenhet, innsyn og kontroll som omhandler hvordan vi skal kunne legge til rette for å ta i bruk algoritmer.