<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0795: Kompetanseheving i arbeidslivet

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i Parat og nestleder i YS Stat, Unn Kristin Olsen.    Kristin er ...
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i Parat og nestleder i YS Stat, Unn Kristin Olsen. 
 
Kristin er utdannet økonom, med tilleggsutdanning innen samfunnsliv, arbeidsliv og sosiologi. I episoden snakker de om å legge til rette for kompetanseheving i arbeidslivet, og viljen til omstilling. Videre går samtalen innpå at fremtiden kommer til å kreve uformelle studiepoeng, og at finansiering bør fordeles rettferdig mellom samfunn, arbeidsgiver og arbeidstaker.