<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0748: En digital reise

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid. Heidi har lang fartstid innen ...
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid. Heidi har lang fartstid innen teknologipolitikk og likestillingspolitikk, blant annet fra Kunnskapsdepartementet. Etter 16 år i IKT-Norge går hun etter sommeren over til Den Norske Forleggerforening, som står foran en stor digital omstilling. I samtalen reflekterer Heidi over hva hun har lært etter å ha jobbet i 16 år med å skape gode rammebetingelser for det digitale næringslivet. Hun forteller blant annet om hvordan teknologipolitikk har gått fra å være en «nerdete» samtale til en diskusjon om hvordan man skal løse store samfunnsutfordringer.

Hvem er du, personlig og faglig?

Jobber som administrerende direktør i IKT-Norge. Etter 16 år skal jeg gå over til Den Norske Forleggerforening som administrerende direktør. Før jeg begynte å jobbe i IKT-Norge jobbet jeg i kunnskapsdepartementet hvor jeg blant annet jobbet med likestillingspolitikk og teknologipolitikk. Nå bor jeg i Oslo med mine to barn. Har i det siste blitt en slags hobbygartner og har spesialisert meg på å dyrke agurker. Jeg kommer opprinnelig fra en pedagog-familie hvor dyrking av diverse grønnsaker var populært. Det er kanskje der agurk-fascinasjonen min kommer fra. Ellers liker jeg veldig godt å gjøre helt andre ting enn å sitte foran en skjerm når jeg ikke er på jobb. Er veldig opptatt av ungene mine sine oppvekstsvilkår og prøver å engasjere meg så mye som mulig i det. Som person trigges jeg veldig av det som er umulig. Jeg er optimist og tenker at det må være mulig å gjøre det umulige mulig. Man må bare tenke smart nok. Det var det bestefaren min som lærte meg.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?

IKT-Norge er en bransjeorganisasjon for IT-næringen. IT-næringen vokser i alle bredder nå, og det er veldig mange som definerer seg som å være en del av det digitale næringslivet. IKT-Norge sin jobb handler om å skape gode rammebetingelser for dette digitale næringslivet. Vi skal gi verdi tilbake til medlemmene slik at de kan drive forretning på bedre måter. Da jeg startet handlet IKT-politikk om teknologi og ting som folk ikke forstod, og veldig lite om hva det betydde for endring i offentlig sektor, helsesektoren, utdanning osv. Men teknologipolitikk har nå gått fra å være en ganske nerdete samtale til å bli en diskusjon om hvordan teknologi kan være med på å løse store samfunnsutfordringer som vi står ovenfor, både nasjonalt og internasjonalt. Det er enormt spennende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?

Vi har lenge vært et land med en av verdens beste infrastrukturer. Vi er også veldig digitalt modne som forbrukere. Coronasituasjonen har til og med vist oss at det er mulig å jobbe både enda smartere og enklere.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?

Vi har uten tvil blitt bedre på teknologiske hjelpemidler. Jeg tror man må prøve å bli flinkere på å sette grenser fordi jobb og fritid flyter over i hverandre i disse tider. Jeg merker selv at jeg blir veldig skjerm-trøtt.