<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0774: Utdanningspolitikk

I denne episoden møter vi Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, og skolepolitisk talsperson i ...

I denne episoden møter vi Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, og skolepolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. Samtalen ledes av Hilde Nagell fra Tankesmien Agenda, og forfatter av ”Digital revolusjon”.