<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0747: Teknikk slår politikk

I denne panel-episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver i Tankesmien Agenda, Hilde Nagell og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. ...
I denne panel-episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver i Tankesmien Agenda, Hilde Nagell og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Tankesmien Agenda og Civita jobber begge for å utvikle ny politikk ved å arrangere debatter og delta i det offentlige ordskifte. I episoden diskuterer Hilde, Eirik og Silvija hvordan vi skal tette gapet mellom teknologi og politikk, blant annet ved å senke terskelen for deltakelse og gjøre det mer forståelig.

Hvem jobber du for, og hvorfor?

: Har jobbet for tankesmien Civita siden 2011. Det er et stort privilegium, særlig fordi jeg får brukt tid på å forfølge mine interesser og liberale verdier. H: Rådgiver for Tankesmien Agenda. Der får jeg brukt tid på å forstå hva som skjer i samfunnet rundt meg og i politikken.

Beskriv enkelt hva dere gjør, og hvorfor kjøper folk?

E: En tankesmie utreder problemstillinger, arrangerer debatter og deltar i det offentlige ordskifte. Civita er en ideell organisasjon og vi finansieres av rundt 100 forskjellige bidragsytere. H: Vi er en tankesmie for Sentrum-Venstre i norsk politikk. Agendaen er partipolitisk uavhengig, og vi skal utvikle ny politikk og bidra i samfunnsdebatten.

Hva gjør du helst når du ikke jobber, og hvor?

E: Er lidenskapelig opptatt av Premier League og Liverpool. I tillegg liker jeg å lese og se på TV-serier/filmer. H: Har tre barn, og prøver å få så mye tid med dem som mulig. Trives aller best ute i naturen.

Hvem inspirerer deg?

E: Madeleine Albright og Anne Applebaum. H: Margrete Vestager.

Hva formet deg, bok eller film?

E: Friedrich Hayek sitt forfatterskap og Rambo 2-filmen. H: Barnebøkene til Astrid Lindgren.

Fordeler ved å gjøre jobben din fra Norge?

E: Familievennlig arbeidsliv. Godt organisert samfunn. Høy digital kompetanse og god digitalinfrastruktur. H: Det er et land der mange er opptatt av samfunnsdebatt, og der kunnskapsnivået er høyt og debattklimaet stort sett vennlig og godt.

Relevant kunnskap for fremtiden?

E: Humankapital og evnen til å kontinuerlig oppdatere sin egen kunnskap. H: Vi trenger flere som både forstår hvilke behov samfunnet har OG hvordan den nye teknologien fungerer.

Tror du på bærekraft som vekstmotor?

E: Ja, om vi bruker skatte og avgiftssystemer for å belønne klimavennlig industri og økonomisk straffe klimafiendlig industri. H: Ja, definitivt. Jeg tror også det er eneste riktige veien ut av den økonomiske krisen som Covid19 har skapt.

Viktigste læring fra Covid?

E: At vi kan få til mye når vi må, både som samfunn og individ. H: Robuste samfunn er samfunn der alle har gode velferdsordninger. Spesielt tydelig ble det i USA.

Hvordan gjør vi politikk forståelig for folk flest?

E: Bruke menneskespråk når vi kommuniserer, senke terskler for deltagelse, samt invitere folk med til å mene noe om politikk og ikke bare om formalia og organisasjon. H: Bruke enkle ord, spørre og grave, samt ikke gi opp når fagfolk får deg til å føle deg dum.