<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0757: Ingeborg Volan: Digitalt demokrati

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv, ...

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv, Ingeborg Volan. Ingeborg leder i tillegg teknologiutvalget i Norsk Redaktørforening, og er styremedlem i Worlds Editor Forum. Hun snakker om den teknologiske utviklingen av mediebransjen, og potensiale for journalistikken. Det finnes store muligheter i bruk av både data og kunstig intelligens.  

Hvem er du, personlig og faglig? 
Journalist, redaktør og teknologientusiast som virkelig mener at kritisk journalistikk er en forutsetning for et fungerende demokrati – og at teknologi har potensial til å løfte journalistikken til foreløpig ukjente høyder. 
 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg? 
Dagens Næringsliv tar samfunnet og næringslivet på alvor med intelligent og kritisk journalistikk om og for menneskene som jobber der, både på jobb og privat. Det trigger meg på grunn av svaret på forrige spørsmål – særlig fordi næringslivet som samfunnssektor er så viktig for hele det norske samfunnet. 

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg? 
Jeg kan mer enn de fleste om magien som skjer i skjæringspunktet mellom journalistikk, data og produktutvikling, og potensialet i mediebransjen i en digital verden. Har erfaring med å drive digital endring i ganske tradisjonelle bedrifter. Kan også mye om digitale forretningsmodeller for journalistikk og hvorfor det f.eks. er vanskelig å få til en lønnsom Spotify-modell for journalistikk. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
To viktige faktorer: Hvordan fortsetter vi som mennesker å lære hele livet, og hvordan utvikler vi organisasjoner som lærer raskt og smart. 

 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Skjæringspunktet mellom store datamengder, politikk og etikk fascinerer meg – det er mye vikangjøre i fremtiden som det er viktig at vi har politiske og etiske diskusjoner omfor å være sikre på om vibørgjøre dem. 

 

Hvem inspirerer deg? 
Den amerikanske teknologijournalisten KaraSwisherog Microsoft-sjefSatyaNadella. 

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Bygge en DN-organisasjon og -avdeling som lar det digitale lede vei samtidig som vi ivaretar den gode, gamle papiravisen for de som liker den på en bra måte. Sikre at vi utnytter potensialet i kode og store datamengder til å lage nyskapende journalistikk. 

 

Tips til innovasjon i politikk? 

Revisjon av Offentlighetsloven for å sikre fremtidig rett til innsyn i og tilgang til offentlige datamengder på enkel måte. I dag kan det være svært vanskelig for journalister å få data overlevert i et hensiktsmessig format for videre bearbeiding. 

 

Beste overraskelse fra Covid-19?  

At det er mulig å lage papiravis med folk på hjemmekontor. Jeg er stor teknologioptimist, men akkuratdéthadde jeg ikke trodd var mulig i februar. 

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Ja, ikke minst for å lage interne kulturer med en sterk motivasjon for positiv utvikling. 

 

Ditt livsmotto?  

Jeg lever etter Pippi Langstrømpe-metoden: «Det har jeg ikke prøvd før, så det går helt sikkert bra.»