<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0756: Karianne Tung: Samfunnsutvikling og forskningsdrevet innovasjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med daglig leder i Technoport, Karianne Tung, om innovasjon og teknologiutvikling ...

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med daglig leder i Technoport, Karianne Tung, om innovasjon og teknologiutvikling som virkemiddel for et bedre samfunn. Som nyvalgt leder i Technoport går samtalen også inn på motivasjonen for utviklingsmulighetene i Trondheim.  

Hvem er du, personlig og faglig?  

Engasjert og etterrettelig, lyttende og glad, resultatorientert 

 

Hva er den viktigste kjerneverdien i til ditt parti?  

Fellesskap og at alle skal ha en mulighet, uavhengig av bakgrunn.  

 

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?  

De positive gevinstene det gir å satse på innovasjon fra forskningsmiljøer. Betydningen av resultatet for samfunnet og enkeltmennesker.  

Blir også motivert når jeg ser alle mulighetene Trondheim har.  

 

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?  

1.    Etikk og personvern.  

2.    Fordeling av goder i et fellesskap: 

Maktkonsentrasjon av kapital, innflytelse og kunnskap (data) – derav også spørsmål om politisk konsentrasjon.  

 

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk? 

Offentlig sektor:  

-      Innkjøpsordninger.  

-      Funksjonskrav i stedet for kravspesifikasjoner (Nye Veier er et eksempel) 

-      De fleste innovasjoner/ideer skjer i eksisterende virksomheter (medarbeiderdrevet innovasjon). Da må det være tid, rom og kultur for innovasjon.  

 

Privat sektor:  

Avhengig av tilgang til ny kunnskap. Må være tett kobling mellom FoU-miljø og næringslivet.  

 

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?  

Viktigste prosjekter for Technoport:  

-      Løfte betydningen av forskningsdrevet innovasjon 

-      NTNUs campussamling og Ocean Space.  

-      Studentinnovasjon 

-      Innovasjonsdistrikt Elgeseter.  

 

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt? 

May Brit Moser og Edvard Moser, Jan Christian Vestre og farmoren min.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Hvilken kompetanse er ikke relevant for fremtiden? 

Tverrfaglig kompetanse vil i større grad vokse frem (evnen til å kombinere kunnskap til nye områder).  

Videre har vi:  

a.     Autonomi/digitalisering og havromsteknologi 

b.      AI  

c.     Quantum computing 

d.      Bioteknologi (Covid 19, laboratorie kjøtt og fisk) 

e.      Energitransisjon 

f.       Etikk og lovreguleringer som sikrer integreringen av ny teknologi trygt i samfunnet.  

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Pga Norges fortrinn kan vi gjøre det godt på tverrfagligehet.  

-      Autonomi/digitalisering, havromssteknologi 

-      Energi 

-      Kunstig intelligens (AI lab – NTNU) 

-      Etikk (UiA prof. F. LeRon Shults) 

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19? 

Ny bevissthet om smittevern, reising og hvordan vi fysisk omgås hverandre. Digitalisering av arbeidslivet. Samt at det kan gå raskt når vi først trykker på knappen 

 

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det? 

Er fremdeles litt politiker på siden av jobben (sitter i bystyret for AP i Trondheim). Fungerer bra, liker å være kunnskapsbasert med solide verdier plantet i bunn. 

 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 

Teknologi spiller – og vil spille en fundamental rolle i å gjøre verden mer bærekraftig, og i å løse FNs bærekraftsmål 

 

Ditt livsmotto?  

Livet skal nytes – ikke bare ytes.  

 

Kan du oppsummere vår samtale med 5 ord?  

Teknologi og innovasjon er (helt) nødvendig!