<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0755: Robert Steen: Digitalisering handler om mennesker

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen. ...

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen. ”Digitalisering handler mest om mennesker, ikke så mye om teknologi,” mener han. Samtalen går inn på å forstå verdien av den norske og offentlige sektoren, og om teknologi som kjernevirksomhet.  Vi snakker også om gaming-kulturen og sønnen Mats. Kanskje må vi utfordre foreldregenerasjonen litt oftere, for hva kan vi om den oppvoksende generasjonens helt spesielle digitale verden?  

Hvem er du, personlig og faglig?  

58 år fra Oslo. Gift. 2 barn. 1 barnebarn. Har fått være med på mye spennende siden jeg begynte i arbeidslivet på midten av 80-tallet - boligbygging og byutvikling i Oslo, bygging av kraftlinjer og kraftverk i Europa, Afrika og Asia (var med å bygge verdens lengste kraftlinje spenn på Grønland - 5.476 meter over Ameralikfjorden - i Guinness book of world records), innføring av Just-in-Time ledelesfilosofi i norske produksjonsfabrikker, var med å starte Finn.no i 2000 og utrullingen av digitale markedsplasser på alle kontinenter (forløperen til Adevinta). Det siste året har jeg skrevet enbok om min sønn Mats som ble kjent i januar 2019 da NRK skrev om «gameren Mats» som opplevde å få venner fra hele Europa til sin bisettelse da han døde 25 år gammel. 

 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?  

Oslo kommune er Norges største arbeidsgiver med 53.000 ansatte som ivaretar tjenestetilbudet til Oslos 700.000 innbyggere. Å være med på å videreutvikle kanskje den viktigste organisasjonen i Norge for å sikre en bærekraftig velferdsstat for våre barn og barnebarn er enormt motiverende. 

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg?  

Jeg ble spurt en gang om hva som var den røde tråden mellom boligbygging, byutvikling, kraftlinjebygging, produksjonsfabrikker, medieindustrien og politikk og da slo det meg at koblingen var mennesker.  

 

Hvem inspirerer deg? 

Det er mange. Det kan være toppledere en jobber med som Birger Magnus, Kristin Skogen Lund eller Raymond Johansen. Det kan være internasjonale ledere som Angela Merkel, Elon Musk eller Bill Gates. Men som oftest er det mye nærmere - og nå om dagen er det min datter Mia som nettopp har blitt mor. Og så er det min sønn Mats, som var født med en muskelsykdom men tiltross for dette gjenskapte sitt liv på den digitale arena på en måte som gjorde at han satte større avtrykk etter seg i livet enn jeg noen gang kommer til å gjøre.  

 

Tips til innovasjon i politikk? 

Bruk offentlig sektor som plattform for utvikling av bærekraftig, norsk eksportrettet digital industri i verdensklassen.  

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Jeg tror det er vanskelig å skape vekstmotorer som ikke er basert på bærekraft. Tidsaspektet kan selvfølgelig diskutteres, men jeg er grunnleggende optimist og har tro på mennesker. Derfor tror jeg også at bærekraft er en forutsetning for vekst på sikt. 

 

Ditt livsmotto?  

Si ja heller enn nei. Det vil gi resultater, bringe deg til steder og i interaksjon med mennesker du ellers aldri ville opplevd.