<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0754: Hans Christian Gabrielsen: Jobbskaping, lederansvar og Frank Zappa

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i Landsorganisasjonen i Norge (LO), Hans-Christian Gabrielsen, om ...

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i Landsorganisasjonen i Norge (LO), Hans-Christian Gabrielsen, om teknologioptimisme, og å skape nye arbeidsplasser og næringer. Og hva er egentlig sammenligningen mellom blues musikk og norsk arbeidsliv?   

Hvem er du, personlig og faglig?  

Omgjengelig og glad i folk. Humoristisk. Engasjert, denne jobben er en livsstil. Grundig og målrettet. Opptatt av rettferdighet, like muligheter for alle. Teknologioptimist! 

 

Hva er den viktigste kjerneverdien i til ditt parti?  

Fagbevegelsen er bygd på fellesskap, samhold og solidaritet.  

 

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?  

Tilliten som denne organisasjonen, med nesten 1 mill. medlemmer, har gitt meg muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen. Og ikke minst møtene med tillitsvalgte som står på for medlemmene ute på arbeidsplasser over hele landet.  

 

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?  

På mange områder – forbygge eller behandle? Hvordan bruke krefter og ressurser på det vi strir med her og nå, samtidig som vi legger grunnlaget for framtida.  

 

Dine beste tips til innovasjon i politikk? 

Lytt til de folka som faktisk gjør jobben. Og dem det faktisk angår, de som bruker tjenestene du skal utvikle. 

 

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?  

1. Håndteringen av koronasituasjonen  
2. Sikre vanlige folk inntekt når Norge stengte ned og sikre at sunne bedrifter overlever gjennom krisen  
3. Vi har lenge jobbet med å organisere enda bredere. Det gjelder både eksisterende og nye næringer i særlig privat tjenesteyting (foodorasaken) og folk med høyere utdanning  

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?  

Alt fra faren min til Obama. Og for ikke å glemme Frank Zappa 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Evnen til å lære. Vi må henge med i teknologiutviklingen. Norge er overmoden for en kompetansereform i arbeidslivet. 

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Vi er blant de fremste i verden til å ta i bruk ny teknologi, vi er svært omstillingsdyktige og har et lærende arbeidsliv. Teknologisk og økonomisk utvikling henger ekstremt tett sammen, og rammebetingelsene for denne utviklingen er avgjørende både for hastigheten, retningen og fordelingen av den veksten som kommer i kjølvannet av framskrittet.  

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?  

Den norske samfunnsmodellen, med fellesfinansiert velferd, orden i økonomien og sterke parter i arbeidslivet er den beste kriseberedskapen.  Og: Krise får fram kreativiteten i oss. 

 

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det? 

Mitt kompass er å ivareta arbeidstakernes interesser. Jeg liker å være godt forberedt, kunne sakene. Det er nødvendig hvis du skal være troverdig og vinne tillit. Likevektig, diplomatisk, men kan vise temperament hvis det er nødvendig.  

 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?  

Omstilling blir ikke bærekraftig hvis den ikke er rettferdig. Det gjelder både teknologi og omstilling til et grønnere samfunn.Alleskalmed.  

 

Dittlivsmotto?  

“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.” ― Frank Zappa