<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0753: Ole Erik Almlid: Still spørsmål, ikke gi svar

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med teknologioptimist og administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almlid. ...
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med teknologioptimist og administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almlid. Episoden peker på hvordan skal vi utvikle og bruke teknologi for å legge til rette for jobbskaping og livslang læring. Almlid forklarer at det er en egenskap som vil trigge kunnskap i fremtiden: evnen til å stille spørsmål, på bekostningen til evnen til å gi svar.

Hvem er du, personlig og faglig?  

Jeg er en energisk mulighetsorientert teknologioptimist, som tror at vi oftere skal si JA, ikke NEI. Jeg er ikke tålmodig, men (håper jeg) modig! I denne sammenhengen er mitt fag ledelse – og jeg måles på min evne til å utløse muligheter og innovasjon – og dermed sikre jobbskaping og klimakutt.  

 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg? 

NHO skal sikre lønnsomt arbeid til alle. Vi tror at bedriftene er løsningen – det er bedriftene som skal utvikle og bruke teknologi, kompetanse og naturgitte fortrinn til å skape jobber, løse klimautfordringen og sikre at folk får gode liv. Dette trigger alt i meg! 

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg? 

Jeg utløser muligheter, gjennom måten jeg fyller min rolle på. Jeg håper at det også kan inspirere andre. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Her er svaret "alt", men hvis jeg skal peke på en ting: "Vår evne til å forutse, ta risiko, dyrke endring – sammen med folkene rundt deg". Hvis det er en egenskap som vil trigge kunnskap i fremtiden: "Evnen til å stille spørsmål, på bekostningen til evnen til å gi svar" 

 

Noen interessante nye dilemmaer?  

To dilemmaer/påstander til refleksjon: 

  1. "Den vestlige verden taper innovasjonsfart fordi vi definerer personvern i en arkaisk kontekst"
  2. "Vårt politiske system hindrer digitaliseringen"

 

Hvem inspirerer deg? 

Mange, og mest de som drives av en sterk overbevisning om at de kan forandre verden. Vi står midt i det som kan bli tusenårsskifter (klima og digitaliseringen) – og når jeg da møter bedriftsleder som vil bruke disse muligheten til å gjøre folks liv bedre blir jeg glad;om det er å utvikle helseteknologi som gjør folks liv bedre, om det er solenergiprosjekter som redder klimaet eller matproduksjon som metter verden. 

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?   

Viktigste planlagte prosjekt: "Veikart for fremtidens næringsliv".  

Viktigste ikke-planlagte: "Korona-krisen" 

 

Har Norge noen unike muligheter?  

Ja, men er usikker på om vi ser disse 

 

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Vi løftet oss alle digitalt 

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

JA!