<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0752: Finn Myrstad: Forbrukerens kamp

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagdirektør for digitale tjenester, Finn Myrstad. I Forbrukerrådet arbeider ...
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagdirektør for digitale tjenester, Finn Myrstad. I Forbrukerrådet arbeider de systematisk mot å forstå digitale tjenester, og selskapet har jobbet med digitale rettigheter i lang tid. Samtalen går i dybden på maktbalansen mellom selskapet og forbrukeren.

Hvem er du, personlig og faglig? 

Er et generelt positivt menneske som får energi av å jobbe med andre. Fra jeg var liten var jeg alltid engasjert i ulike saker, og fra jeg var 11 var jeg aktiv i en internasjonal fredsorganisasjon. Siden har det gått slag i slag med masse ulikt organisasjonsarbeid i Norge og internasjonalt. Nå jobber jeg for å styrke folks digitale rettigheter i Norge og i verden.  

 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som arbeider for å gi forbrukere makt og mulighet til å ta gode valg. Dette gjelder ikke minst i møte med den digitale utviklingen, hvor vi er med på å forme hvordan forbrukerrettigheter og vår hverdag vil bli i fremtiden. 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg?

Selv om vi er en liten organisasjon i en global målestokk har vi greid å påvirke og forme utvikling og prosesser både nasjonalt og globalt, blant annet gjennom kreative virkemidler og folkeliggjøring av komplekst materiale. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

På et individnivå vil kravet til digital kompetanse øke i møte med nye tjenester. På et overordnet samfunnsnivå er det viktig at beslutningstagere både forstår digital teknologi og mulige konsekvenser av digitaliseringen, slik at vi får en kunnskapsbasert tilnærming til politikkutvikling. 

 

Noen interessante nye dilemmaer? 

Det er selvsagt mange interessante problemstillinger å ta tak i. Et godt eksempel er hvordan utviklingen og bruken av kunstig intelligens/algoritmisk beslutningstaking kan utfordre en rekke grunnleggende rettigheter, samtidig som teknologien kan medføre store positive endringer.  Her er det viktig å ikke bli blendet av salgstriks og store ord, men heller gå varsomt fram før man tar i bruk kompliserte og potensielt problematiske systemer.

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Det siste året har vi gjennom et stort prosjekt som viser hvordan annonseindustrien står bak systematiske brudd på personvernlovgivningen. Et utall selskaper samler inn store mengder sensitiv informasjon via ulike apper.

 

Tips til innovasjon i politikk?

Sett brukeren i sentrum – og bruk sikkerhet og personvern som en mulighet, ikke se på det som et hinder for å lage gode tjenester. 

 

Har Norge noen unike muligheter? 

Vi har et sterkt regelverk i Europa, både på personvern og konkurranse, og dette vil kunne åpne opp og skape markeder for alternative forretningsmodeller.

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Ja. Erfaringer knyttet til fornybar energi og kompetanse fra andre sektorer gir Norge særdeles gode forutsetninger for å hevde oss i en verden der krav til bærekraft bare vil bli viktigere og viktigere.