<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0751: Lise Randeberg: POLITICS: Nøkkelen til god formidling er kunnskap

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagforeningsleder og fysiker, Lise Randeberg. Hun er opptatt av kreativitet ...
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagforeningsleder og fysiker, Lise Randeberg. Hun er opptatt av kreativitet og nysgjerrighet, og som professor ved NTNU og president i Tekna utdyper hun hvordan vi skal kunne vekke lysten og nysgjerrigheten til å lære.  

Hvem er du, personlig og faglig?   

Er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i fysikalsk elektronikk. Er professor på NTNU i fotonikk og biomedisinsk optikk. I korte trekk handler det om hvordan du kan bruke lys til å diagnostisere og forstå sykdommer. Jeg kommer fra Namsos, en liten by hvor det ikke var veldig mye fokus på realfag. Jeg fattet interesse for det uansett, og utgangspunktet var faktisk en reke. Min eldre bror tok biologi og fikk en lekse hvor han skulle demontere en reke. Som femåring satt jeg der og ble veldig fascinert.  

 

Hva gjør du på jobb?  

Som professor ved NTNU jobber jeg med å utvikle ny diagnostisk og medisinsk teknologi. Jeg har vært opptatt av sykdommer og tilstander som det ikke er forsket så mye på, men hvor det er et enormt stort behov for utvikling. Gründerbedriften min jobber med å få til digital diagnostikk av gulsott hos nyfødte. Jeg har også et annet prosjekt på gang hvor vi bruker maskinlæring for diagnostikk av leddgikt.  

 

I Tekna jobber vi med å skape en plattform for å få til den endringen som må til i samfunnet. Tekna har snart 85 000 medlemmer, og alle disse medlemmene har minst en mastergrad innen realfag eller teknologi. Disse jobber i alle sektorer og innenfor alle fagfelt på digitalisering, teknologi og realfag. Denne enorme faglige bredden gjør at vi har tilgang kompetansen i hodene til disse 85 000 medlemmene. Derfor er det en ekstremt god plattform når man skal finne nye digitale løsninger fremover og løfte politikken til et nytt nivå.  

 

Hvorfor er det spennende?  

Fundamentet hos oss teknologer og ingeniører er at vi har fått noen teknologiske verktøy som er så viktige når samfunnet skal omstilles. Vi kan skape næringer for fremtiden. Du kan nesten si at vi har et ansvar for å bruke den kompetansen vi har for det beste for samfunnet.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?   

Du må forstå teknologi; forstå hva det innebærer og ha evnen til å se muligheter, men du må også forstå begrensningene. Det er først da du kan lage et fornuftig rammeverk, reguleringer og politikk for å løfte det området. Jeg tror også at vi teknologer og ingeniører behøver den andre kompetansen rundt oss til å hjelpe oss med å sette teknologien inn i et samfunnsperspektiv. Derfor er tverrfaglighet essensielt; vi trenger teknologer i kombinasjon med humanister og samfunnsvitere som kan sette ting i et samfunnsperspektiv.