<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0749: Teknologisk revolusjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Sigve er tidligere politiker (Ap) og har ...
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Sigve er tidligere politiker (Ap) og har vært konsernsjef i Telenor siden 2015. I episoden forteller han om det digitale skiftet vi står ovenfor som han betegner som «den perfekte stormen», som innebærer at tingenes internett, 5G og kunstig intelligens kommer sammen – og hvordan det kommer til å revolusjonere alt i privat og offentlig sektor. Han forteller også om et spennende prosjekt de jobber med hvor en pille, ved hjelp av 5G-teknologi, kan lese av og se hvordan det står til i kroppen din.
 

 

Hva er de viktigste temaene du ville ha pratet om på Arendalsuka?

Jeg tror jeg ville ha pratet om den «perfekte stormen». Vi har kalt det teknologi-skiftet vi nå står ovenfor for en perfekt storm. Når de tre teknologiene 5G, kunstig intelligens og Internet of Things (IoT) kommer sammen, så kommer det til å revolusjonere alt det vi kjenner både i offentlig sektor og privat sektor. Det vi forsøker å prate om er at det ikke lengre er slik at teknologi bare er for noen spesielt interesserte, det er for alle, og her står vi ovenfor en revolusjon. Denne revolusjonen må politikere i offentlig sektor og bedriftsledere i privat sektor forholde seg til, ellers kommer vi til å bli overkjørt av de digitale plattform-spillerne. Det er også en del spørsmålstegn som kommer med disse nye mulighetene relatert til det etiske. Jeg ville derfor ha pratet om etiske dilemmaer rundt bruk av kundedata, samt at nye jobber må skapes og at gamle jobber forsvinner. Disse dilemmaene er politisk sprengkraft, og jeg håper det kan stå på agendaen til de fleste partiene.

Noen relevante prosjekter den siste tiden?

Vi tester ut, sammen med en professor ved Universitetet i Oslo, muligheten for å ha en bitteliten pille som kan bevege seg inne i kroppen din og som er koblet opp mot 5G-teknologi. Denne kan ha et bittelite batteri fordi 5G-teknologi er så lite energikrevende. Denne pillen kan, ved hjelp av 5G, lese av hvordan det står til i kroppen din mens den beveger seg. Dette er et eksempel på å koble teknologi og helsevesenet sammen. Nå i koronasituasjonen brukte vi data på hvordan folk bevegde seg for å forberede helsevesenet på hvor behandlingen og sykehuskapasiteten bør settes inn. Når vi en gang får en koronavaksine vil denne mobilitetsdataen være til nytte for å sette inn tiltakene der de trengs.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?

Det vi kan i Norge er å samarbeide. Hvis vi går tilbake til hvordan oljealderen ble skapt så var det nettopp gjennom samarbeid mellom offentlig sektor, privat sektor, utdanningsinstitusjonene osv. Akkurat det samme må vi nå i den digitale verdenen og i forhold til den revolusjonen vi står ovenfor.