<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0750: Viljen til å ta sjanser

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Jonas har vært offentlig i politikken i ...
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Jonas har vært offentlig i politikken i snart tjue år, og i samtalen forteller han om både oppturer og nedturer. Han går nærmere inn på hvordan vi kan styrke kompetanse og kapasiteten som er tilpasset arbeidet du er i, og hvorfor politikk er så viktig for hvilket samfunn vi ønsker å utvikle. Satser vi for lite?
 

 

Hva er kjernepartiet i ditt parti, og hvorfor trigger dette deg? 

Solidaritet. Det er en verdi, men målet vårt i politikken handler om menneskene; din trygghet og din frihet. Med solidaritet tar vi ansvar sammen og vi blir tryggere sammen – det er utgangspunktet. Vi må aldri glemme at vi er et samfunn av mennesker. Det at det i bunn er en opplevelse av solidaritet er din trygghet for at du blir tatt vare på; hvis du blir syk får du behandling, hvis barna dine sliter på skolen kan de få hjelp, hvis du mister jobben på grunn av korona har du sikret inntekt, og når du blir gammel kan du være trygg på at du blir tatt vare på.  

 

Tips til innovasjon i politikk?  

Når vi snakker om det teknologiske skiftet, så er mye av det knyttet til om du får lov til å være med på den reisen; er du berørt og kan du bidra, eller er du hektet av? Det farligste i slike tilfeller er de menneskene som sier at det ikke spiller noen rolle hva jeg gjør, jeg er på utsiden og får ikke kunnskapen som trengs. Da mister samfunnet mye av det limet som skal til for å lykkes med omstilling. Derfor er mange av oss i politikken opptatt av at forskjellene i samfunnet ikke skal bli for store, da vil du redusere omstillingsevnen. I dette reflekteres viktigheten av etter- og videreutdanning i samfunnet.  

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?   

Vi arbeider i disse dager med Arbeiderpartiets valgprogram som vi skal jobbe med fram til landsmøtet på våren. Vi har en stortingsperiode for 2021-2024, men jeg ser på dette med et litt større blikk – hele 20-tallet. Fra 2020-2030 skal vi halvere klimautslippene, vi får mange flere eldre og vi har mange store teknologiske skifter. Vi kan enten se på det som en perfekt storm hvor alt blåser over ende, eller vi kan se på det som en mulighet vi kan gripe gjennom politikken.   

 

Viktigste overraskelse fra Covid-19?  

Vi er ikke ferdig med Covid-19, men mer urovekkende; Covid-19 er ikke ferdig med oss. Dette utfordrer oss til enda flere omstillinger. Vi må ha både omstillingsevne og tillitt i samfunnet. Nå er vi kommet dit at myndighetene peker veldig på den enkelte, men vi må ikke glemme at det viktigste forsvaret vi har er hvordan vi opptrer sammen; hvordan helsevesenet er innrettet, om det er det nok testkapasitet, om vi har kontroll på grensene osv.