<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0758: Kriss Rokkan Iversen: Klimapolitikk og marine ressurser

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Kriss Rokkan Iversen, om grønn politikk, ...

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Kriss Rokkan Iversen, om grønn politikk, klimaansvar og politisk handlingsvilje. Iversen har også en doktorgrad på det marine økosystemet i Arktis. Hun forteller om ønsket for å bidra til en bærekraftig utvikling av Norge og verden.  Og hva betyr det at Nidarosdomen er bygd på tørrfesk?  

 

Hvem er du, personlig og faglig? 

På et personlig plan, er jeg en kombinasjon av åpent følelsesmenneske og engasjert kunnskapsjeger. Faglig sett, ser jeg mer og mer at jeg er en systemtenker og en som liker å tenke lange tanker utenfor boksen. Min bakgrunn som økosystemforsker, har vist seg anvendelig for både som gründer, viserektor og nå som politiker.  

 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg? 

MDGer et politisk verksted for løsninger som skal skape et bærekraftig samfunn i økologisk balanse, der vi alle kan leve rike liv. Det er utrolig motiverende og givende å være en del av et politisk fellesskap som tør å tenke ut nye politiske løsninger 

 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg? 

Jeg tror min varierte bakgrunn har gitt meg en evne til å søke etter helhetlige løsninger på tvers av tradisjonelle siloer og tankesett. Jeg tenker ofte i konsepter og systemer, der eksisterende barrierer og mulige løsninger på disse utkrystalliserer seg.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Jeg tror vi må ha større fokus på å styrke menneskelige egenskaper og ferdigheter, som kreativitet, kommunikasjon, samarbeid, evne til kritisk tenkning og andre såkalte "21st Century Skills"-kompetanser der mennesket har et fortrinn sammenlignet med kunstig intelligens. Siden innovasjonskraft, omstillingsevne og bærekraftig utviklings posisjon som sentrale drivere i samfunnsutviklingen bare vil styrke seg ytterligere i tiden fremover, tror jeg også at denne typen kompetanse vil bli stadig mer attraktiv i arbeidsmarkedet.  Digitaliseringen gir også et potensial for «analogt backlash» der «analoge» ferdigheter kan øke betydelig i verdi.  

 

Noen interessante nye dilemmaer?  

Jeg tror vi er inne i etparadigmeskiftei forhold til hvilken type kunnskap som vil være mest relevant fremover - og at det vil skape nye dilemmaer i forhold til hvordan utdanningssystemet vårt er bygget opp.  

 

Hvem inspirerer deg? 

James  Lovelock, Elon Musk  og Greta  Thunberg.  

 

Har Norge noen unike muligheter?  

Vi har for det første «vunnet» i ressurslotteriet. Når det kombineres med et velfungerende demokrati, penger på bok, teknologitilgang og, ikke minst, høyt kunnskapsnivå i befolkningen, er det ingen grenser for hva vi kan få til når vi bestemmer oss for det.   

 

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Det må være hvor fort man lyktes med å få på plass digitale løsninger i utdanningssystemet vårt. 

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Bærekraft MÅ legges til grunn for alt vi som samfunn foretar oss fremover. For næringslivsaktører som skal være relevante og konkurransedyktige fra nå av, tenker jeg at det vil bli så enkelt som dette: Go green orgohome 

 

Ditt livsmotto?  

Vær endringen du ønsker å se i verden.