<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0720: Fremtiden begynte i går

Hvordan holder vi kontakt mellom gjennomsnittlig sunn fornuft, vår forståelseshorisont, og teknologiske muligheter? Hvordan ...

Hvordan holder vi kontakt mellom gjennomsnittlig sunn fornuft, vår forståelseshorisont, og teknologiske muligheter? Hvordan sikrer vi teknologisk fremdrift uten at makt og penger samles på stadig færre hender? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med, Christian Torset, fra fylkestinget for Nordland SV. Episoden er krydret med fremtidstro, filosofi, og endringsvilje.

Hvem er du, personlig og faglig?
50 år gammel folkevalgt nordlending. Fikk min første PC i 1983 og cracket spill og lagde demoer i løpet av kort tid. Har siden hatt en dyp interesse for teknologi.

Hva er kjerneverdien i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
SVs kjerneverdi er kamp mot ulikhet. Dette innebærer ikke bare økonomisk utjevning, men også fordeling av makt og muligheter, samt at det inkluderer fremtidige generasjoner. Det følger av dette at vi må ta vare på klima og miljø. Det trigger meg fordi jeg mener vi får det best både personlig og samfunnsmessig med små forskjeller.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Jeg engasjerte meg ikke politisk før jeg var passert førti og har alltid vært fokusert på det store bildet. Jeg tror begge deler bidrar til at jeg kommuniserer på en litt annen måte enn mange andre politikere.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det mest relevante er endringskompetanse, men da ikke med fokus på nye kunnskaper eller jobber, men kompetanse og vilje til å endre seg selv.

Noen som inspirerer deg?
Jeg lar meg inspirere av veldig mange. Det kan være helt vanlige mennesker som sliter seg gjennom vanskelige tider og tåler belastninger man skjønner har vært harde, eller det kan være de helt spesielle som gjør noe ingen har gjort før dem. Ett sånt eksempel er Elon Musk, som har bootstrappet kapital fra PayPal til å drive fram enorm vekst i el-bilmarkedet og nå også i romfart. Han er som Lex Luthor i revers.

Dine aller viktigste prosjekter det siste året?
Ny rolle som gruppeleder på fylkestinget, arbeid med nytt program i SV og gjennomføring av fylkesårsmøte på nett som første fylkeslag i landet.

Dine beste tips til innovasjon i politikk?
1. Kunnskap foran ideologi
2. Mennesker foran systemer
3. Forenkling foran byråkrati

Hva er Norges egentlige fordel?
Sterke fagforeninger, trepartssamarbeid og sentrale lønnsoppgjør gir komprimert lønnsstige. Dette gir igjen høyere kompetanse for lavtlønte, og lavere lønn for høykompetente enn de landene vi konkurrerer mot. Begge deler gjør innovasjon til en nødvendighet. Vi har også gode velferdsordninger som gir stor omstillingsevne til bedrifter og høy utdannelse.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
At det har gått så greit å holde samfunnet i gang på videokonferanse.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ved grønn omstilling.

Ditt livsmotto?
Har ikke noe, men det måtte være noe positivt.