<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0711: Innovasjon krever fremtidstro

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant for Høyre og leder for Teknogruppen, Torill Eidsheim. Torill ...

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant for Høyre og leder for Teknogruppen, Torill Eidsheim. Torill har 25 år bak seg med design og markedsføring innen media, møbel og tekstil-industri. I tillegg til å være stortingsrepresentant leder hun i dag Teknogruppen, som er en tverrpolitisk møteplass for teknologi-interesserte stortingsrepresentanter. I episoden reflekterer hun over den digitale fremtiden; hva det er som venter oss og hvordan man skal jobbe med teknologiutvikling i politikken. Hun forteller blant annet at politikere må bevege seg bort fra dagens «silotenkning» for å stimulere økonomisk vekst og innovasjon.

Hvem er du, personlig og faglig?
Kommer fra Nordhordland like nord for Bergen. Har 25 år bak meg med design og markedsføring innen media, møbel og tekstil-industri. Er nå stortingsrepresentant fra Hordaland og Høyre.

Hva er den viktigste kjerneverdien til ditt parti?
Troen på enkeltmennesket og at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet under ansvar.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Kunne påvirke samfunnets utvikling i den retning jeg mener er viktig for at våre barn og barnebarn også skal kunne få et godt liv.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Jeg har hittil trodd at den største opplevde endringen ville komme gjennom kunstig intelligens og 5G, men denne tvungne endringen vi nå står i ryster i den normale behovsstyrte innovasjonsutviklingen.

Dine beste tips til innovasjon i politikk?
Politikkens mål, uavhengig av partipolitikk, er å gjøre fremtiden enda bedre for oss alle. Deretter må politikken anerkjenne et bredt innovasjonsbegrep som grunnlaget for videre økonomisk vekst. Sist men ikke minst må vi politisk ut av «silotenkingen».

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
1. Helsenæring 2. Spesialrepresentant for Arktis i OSCE 3. Rus- og psykiatri politikk

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Bill Gates, Ursula von der Leyen og Erna Solberg.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror den verden vi kjenner i dag vil være ganske annerledes om 10 år. Jeg mener vi må bygge opp under tettere forbindelser mellom ulike fagmiljøer - også mellom yrkesfag og akademia.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Å sikre at alle får tilgang til utdanning.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi KAN endre oss raskt, når vi må. Forurensning, digital utvikling og sosial adferd er tre områder som over natten endret seg. Vi må bruke den endringsforståelsen folk har fått bærekraftig.

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?
Får ofte høre at jeg er en annerledes politiker. Er kanskje litt nerdete av meg; liker detaljer men prøve å se sammenhengene. Jeg har en kreativ yrkesbakgrunn og tror det ligger i ryggmargen å tenke «annerledes».

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
- Klimaendringer - utslippsreduksjon og klimatilpasning - Utvikling av smarte byer, samfunn og miljø - Sosiale forhold - utdanning og tilgang til arbeidslivet

Ditt livsmotto?
Mine barn hevder at mitt motto er: Tenk på noe annet, så går det (vonde) over.

Kan du oppsummere vår samtale med 5 ord?
I dag velger vi fremtiden.