<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0698: Løsningene som skal bringe oss videre

Hvordan kan vi gjøre teknologien til et verktøy for et bedre samfunn – og ikke la teknologien styre oss? I denne episoden av ...

Hvordan kan vi gjøre teknologien til et verktøy for et bedre samfunn – og ikke la teknologien styre oss? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, om innovasjon i politikken, og at vi må skille på politiker og fagekspert.  

Hvem er du, personlig og faglig?
Gift med Lisa, har tre voksne barn og bor på Fornebu. Nysgjerrig på alt mulig, særlig fremtiden.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?
Forandre for å bevare. Det er viktig å omstille for å ta vare på det viktigste i samfunnet vårt. Og så liker jeg slagordet Nye ideer, bedre løsninger. 

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan du lære bort til oss alle?
Jeg prøver å skrive om ting på bloggen som jeg tror flere kan ha glede av å vite om. 

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Evnen til å se sammenhenger, samt reflektere over fordeler og ulemper ved ulike løsninger.  

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Andrew Cuomo, Ole Gunnar Solskjær og Erna.

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller skatt?
Som med mye annet handler det om å finne en balanse der vi bevarer de viktigste verdiene, men finner nye løsninger tilpasset dagens og fremtidens utfordringer. 

Algoritme som styringsverktøy – nasjonal selvstyring vs globale forretningsmodeller?
Vi er en del av verden og kan ikke velge bort samarbeid med andre.

Norges unike posisjon og muligheter – typisk å være god (på alt) eller fokus (på hva)?
Vi må lage rammebetingelser som fungerer og er tilpasset våre fortrinn og ulemper.  

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn; beskytte eller omstille?
Alle skal med. Og det gjør vi ved å omstille og legge til rette, ikke beskytte. 

Regulering som stimulerer innovasjon – kontroll på gamle måter eller ny politikk?
Virkemidlene må tilpasses og utvikles for å møte nye utfordringer. 

Livslang læring nå – hvis ikke vi, hvem da; fra teori til praksis?
Ja! Kanskje det viktigste av alt når vi skal lykkes i en tid der alt endres seg stadig raskere. 

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
– Strategi for digitalisering av offentlig sektor
– Melding om datadrevet økonomi og innovasjon
– Perspektivmeldingen

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
Husk at du er politiker og ikke fagekspert. Du har et ansvar for helheten og løsningene som skal bringe oss videre.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har tillit til hverandre, vi har flate strukturer og det er lov å mene ting. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Det minner oss om at ikke alt trenger å bli stadig bedre og stadig enklere.

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?
Helt klart. Bærekraftsmål handler om noen av verdens mest komplekse problemstillinger og sammenhenger.

Ditt livsmotto?
For livets glade gutter går solen aldri ned.