<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0692: En kamp mot urettferdighet

Kan samfunnet post korona-krisa gi staten og fellesskapet nye verktøy for å kontrollere mer av økonomien? I denne episoden av ...

Kan samfunnet post korona-krisa gi staten og fellesskapet nye verktøy for å kontrollere mer av økonomien? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med tidligere leder i Rød Ungdom, og fylkestingsrepresentant i Vestfold og Telemark, Tobias Lund, om utålmodige ungdomspolitikerne, innovativ industri, og behovet for en aktiv næringspolitikk. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Har vært aktiv politisk i ti år gjennom Rødt, Rød Ungdom og i tidligere år i Natur og Ungdom. Personlig ser jeg på meg selv som en omgjengelig person, veldig sosial og glad i å være med venner og kjente.

Hva er den viktigste kjerneverdien i til ditt parti?
Kamp mot urettferdighet og forskjeller. Det være seg kamp mot sosial og økonomisk ulikhet, kamp mot klimaendringer, kamp mot fattigdom, kamp mot krig, kamp mot utbytting på arbeidsplassen osv.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Hvordan vi skal løse klimakrisa er vel den mest sentrale. Hvordan skape et samfunn og en økonomi som er innenfor jordas tålegrense, som sikrer like muligheter for alle, men som samtidig er produktiv og ikke hemmer skaperkraft og innovasjon?

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
Jeg syns det er spennende med Labour sitt program som de gikk til valg på i fjor hvor de la opp til at arbeidere gradvis kjøpte aksjeandeler i selskapene og ga ansatte en tredjedel av plassene i alle bedriftsstyrene.

Jeg synes det er interessant med nye måter å tenke industri på. Karbonfangst og lagring f.eks. og politikk som videreutvikler det beste fra leverandør- og petroleumsnæringa for å skape nye arbeidsplasser og ruste oss for framtida.

Også skjer det veldig mye post-korona. Det er jo ikke noe nytt, men heller politikk som gjør comeback og hvordan vi i dag ser viktigheten av nasjonal kontroll og en aktiv stat.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
Personlig må det ha vært å bli folkevalgt på fylkesnivå, samt å gjøre meg klar for å gjenoppta studiene.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Nelson Mandela, Bernie Sanders og Einar Gerhardsen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Praktisk kunnskap og praktisk arbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har verdens beste fagarbeidere, vi har den norske modellen og en velferdsstat som er bygget opp på skuldrene til arbeidsfolk. Jeg tror ikke vi kan leve av at alle skal ha mastergrad etter olja.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Vi lever på en klode og under et globalt kapitalistisk system som ikke tåler det forbruket og den veksttvangen som det legges opp til. Det er noe vi må løse, og vi har ikke mange år på oss.

Ditt livsmotto?
Smil til livet og livet smiler til deg.