<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0693: Felles forståelse for bærekraft

Hvordan driver ungdom politikk annerledes enn de voksne? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med ny leder i Rød ...

Hvordan driver ungdom politikk annerledes enn de voksne? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med ny leder i Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus, om hardcore klimaangst, engasjement for en mer rettferdig verden og ekkokammer på nett.  

Hvem er du, personlig og faglig? 
Leder i RU. Aner ikke hva jeg vil i livet, men jeg vet at jeg brenner for å endre verden. Har bred politisk erfaring fra både NU og RU. 

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti? 
Solidaritet. Jeg opplever at det ligger til grunn for omtrent all politikken vi har; både i utenrikspolitikk, i skattepolitikk, i fordelingspolitikken, i miljøpolitikken og mere til.  

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer? 
Arbeidsplasser vs. Klima – redningspakker i krisetid. På den ene siden må vi berge arbeidsplasser, men på den andre siden er det flere bransjer som jo må bli mindre (som luftfart). 

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
– Finn kjerneverdiene
– Finn ut hva målet er
– Legg vekk gamle tanker og brainstorm nye ideer sammen med andre

Dine 3 viktigste prosjekter siste året? 
– Å tiltre vervet som leder i Rød Ungdom midt i en pandemi på en god, samlende og trygg måte
– Å overleve valgkampen 
– Personlig: å finne balansen mellom jobb/fritid  

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt? 
Malala Yousafzai, Frida Kahlo og Marie Sneve.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Fornybar energi, bærekraftig løsninger, en mer helhetlig forståelse av f.eks. økonomifaget, samt hvordan man kan bruke kompetanse i ett fagfelt over i andre fagfelt. Jeg tror det også er viktig med forståelse av en del viktige verdier som fellesskap og dugnad.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
I Norge er tilsynelatende flere og flere med på det grønne skiftet, og innser at det er noe alle må med på. Vi har jo også mer eller mindre «oppfunnet» ordet dugnad.  

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19? 
De samfunnet trenger mest er ikke i det hele tatt de som tjener best. Det økonomiske systemet vårt er også ekstremt skjørt.

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?
Har en veldig sterk følelse av hva som er rett. Det gjør at jeg virkelig kan stå for det jeg mener. Jeg er også veldig åpen. Det gjør at jeg både lett tar inn nye perspektiver, og ikke er redd for å innrømme det hvis jeg tar feil. Det tror jeg gir både troverdighet og styrke. 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 
Bærekraft er ikke bare klima/miljø, eller bare økonomi, eller bare mennesker – det er alt sammen.