<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0717: Tekno-radar for norsk politikk

Hvordan jobber man mot fremtiden? Og hva er kombinasjonen mellom kunstig intelligens og politikk? I denne episoden av #LØRN ...

Hvordan jobber man mot fremtiden? Og hva er kombinasjonen mellom kunstig intelligens og politikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med direktør for Teknologirådet, Tore Tennøe, om systematisk fremtidstenking, makt og livslang læring.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er nysgjerrig og langsynt – har studert teknologihistorie og jobbet med fremtiden de siste 20 årene.

Hva er den viktigste kjerneverdien i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Teknologirådets kjerneverdi er demokrati – vi skal bidra til at våre folkevalgte setter de viktigste teknologispørsmålene på agendaen, og samtidig bidra til en åpen og inkluderende offentlig debatt.

Hva er din rolle, hva bidrar du med?
Flere roller: Leder for det faglige arbeidet i Teknologirådet, sekretær for det regjeringsutnevnte rådet, presentasjoner for Storting og departementet, samt internasjonalt arbeid. Jeg har ledet det internasjonale arbeidet for å gi teknologiråd til parlamenter i to perioder. Det er viktig å sørge for at våre prosjekter treffer riktig – er de viktige nok, hvilken rolle spiller teknologien, hva er handlingsrommet for politikerne?

Hva synes du er de nye dilemmaer?
Teknologi kommer ofte med en haug av dilemmaer. Ytringsfrihet VS polarisering og manipulering er ett.

Noen som inspirerer deg?
Det finnes teknologiråd som gir råd til parlamenter om teknologi i 22 land over hele verden – som Tyskland, USA, Nederland, Japan, og i EU-parlamentet – og det er utrolig interessant å sammenligne notater med dem.

Noe bra du har lest eller sett nylig?
«Uncanny Valley. A Memoir» av Anna Wiener og «Don’t be evil. The Case Against Big Tech» av Rana Foroohar handler begge om Silicon Valley og analyserer både ideologien og makten som finnes der.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?
Kunstig intelligens og norsk politikk – det involverer både bruk av helsedata, livslang læring og manipulering av valg.

Norges innovasjonsfordel, fra ditt ståsted?
Høy tillit, høy grad av åpenhet, og lite hierarkisk arbeidsliv. Gode ideer har kort vei til beslutninger.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
At det digitale skiftet i utdanning og arbeidsliv gikk så fort og relativt smertefritt.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ja, det er det allerede.