<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0743: Digital verdiskaping

Hvordan former ny kunnskap og teknologi samfunnet? Hvilke etiske utfordringer oppstår når mennesker og teknologi møtes? I denne ...

Hvordan former ny kunnskap og teknologi samfunnet? Hvilke etiske utfordringer oppstår når mennesker og teknologi møtes? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder i KrFU, Edel-Marie Haukland, om blant annet kristendemokratiskungdomspolitikk, det grønne skiftet og fremtidshåp.

Hvem er du, personlig og faglig?
23 år gammel nordlending, kristendemokrat og blid. Nysgjerrig og glad i folk.

Hva er kjerneverdien i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Høres pusete ut, men er radikal. Verdiene gir ikke alltid en klar fasit, så man må belyse fra ulike ståsteder og bruke den kristendemokratiske ideologien som ryggmargsrefleks. Det gir rom for ulike meninger og gode diskusjoner.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva kan vi lære fra deg?
Glad i en god debatt, ikke redd for å skifte mening.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I tillegg til digitale ferdigheter, kunnskap om menneskerettigheter og verdier.

Hva synes du er interessante nye dilemmaer?
Hvordan vi skal omstille økonomien og landet vårt fra å være en oljenasjon til et grønt og bærekraftig samfunn.

Noen som inspirerer deg?
Mamma og bestemor, Jesus og tidligere KrFU-ledere Martine Tønnessen og Ida Lindtveit Røse. I tillegg til mange flere, vi har veldig mange dyktige unge kvinner i partiet som jeg ser opp til, og jeg har tro på at man trenger gode forbilder.

Dine aller viktigste prosjekter det siste året?
Programarbeid i både KrF og KrFU, sørge for at vi er klare for valget i 2021 og å finne en god balanse mellom jobb og fritid.

Dine beste tips til innovasjon i politikk?
Lytte til folks hverdagsutfordringer.

Hva er Norges egentlige fordel?
Høyt utdannet befolkning, med stor omstillingsevne.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
Hvor utrolig lite glad jeg er i hjemmekontor, og hvor mye man får til hvis man samarbeider. Å se hvordan alle tok tak for å få ned R-raten ga mye håp for fremtiden.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Selvsagt! Det grønne skiftet krever at vi er innovative og satser på nye industrier og ideer.

Ditt livsmotto?
Beina på jorda, armene utstrakt og blikket oppover.