<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0736: Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser

Hvordan skal vi klare omstillingen, ved å bruke kompetansen som allerede finnes? Og hvordan skal vi klare å skape arbeidsplasser ...

Hvordan skal vi klare omstillingen, ved å bruke kompetansen som allerede finnes? Og hvordan skal vi klare å skape arbeidsplasser for det neste tiåret? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med avtroppende leder, Ina Libak, om veien videre etter 14 år i ungdomspartiet AUF, om å tenke langsiktig, hva vi kan lære av ungdommen, og hvordan det er å balansere på trestokker i skogen. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Omsorgsfull, opptatt av laget, nysgjerrig på mennesker og livet, opptatt av å tenke fremover og litt lenger enn dag til dag.

Hva er den viktigste kjerneverdien i  din organisasjon?
Frihet, likhet og solidaritet.

Hva  er din rolle, hva bidrar du med?
Lede laget, vise retning, få frem det beste i alle, samt samle og forene.

Hva  vet du, som alle burde kunne mer om?
At å lytte er noe av det viktigste for å få gjennomslag, selv om jeg glemmer det selv noen ganger.

Hva synes du er  de nye  dilemmaer?
Kortsiktig eller langsiktig på arbeidsplasser og klima, være tydelig opp mot nyanser i en polarisert verden, optimisme eller realisme.

Noen som  inspirerer deg?
Kristin Halvorsen, Sissel Rønbeck, Therese leder i natur og ungdom, samt nye medlemmer i AUF.

Noe  bra  du har lest eller sett nylig?
Sigbjørn Johnsen sin bok med mye om fellesskap og samhold, alle andre-boka, og nå også serien som nettopp har kommet.

Noe viktig du har ombestemt deg om?
Masse på enkeltsaker, ikke på verdier – viktig å kunne endre mening for å lære.

Ditt  viktigste prosjekt  det  siste året?
En helhetlig plan for å kutte utslipp og skape arbeidsplasser det neste tiåret.

Ditt  beste tips til innovasjon i politikk?
Snakke med mennesker, lytte, komme seg ut, ikke lese for mye sakspapirer, være ute i naturen.

Norges innovasjonsfordel, fra ditt ståsted?
Den Norske modellen, tillit, kort vei mellom sjefer og ansatte, en aktiv stat, samt en skole for alle.

Viktigste  overraskelse  fra Covid-19?
At jeg kunne lage mat, at mennesker i så stor grad søker trygghet, at det er lett å gå tilbake til det som var før, mer krevende å snakke om endring i en krisetid, at empati vokser, empati med deg selv gir empati med andre, det hjelper ikke å sammenligne seg med andre som har det verre, handlekraft når det trengs, samt at kriser skiller viktig fra uviktig.

Ditt livsmotto?
Prøve å gjøre det beste for de rundt meg – gjøre godt heller enn å gjøre vondt.