<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0710: Mulighetene i digitalisering

Hvordan kan vi digitalisere på en smartere måte? Og hvordan skal vi tilpasse digitale verktøy inn i skolen? I denne episoden av ...

Hvordan kan vi digitalisere på en smartere måte? Og hvordan skal vi tilpasse digitale verktøy inn i skolen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med kommunal- og moderniseringsministeren, Nikolai Astrup, om politisk handlingsvilje, innovasjon i offentlig sektor og hvordan vi skal holde tritt med teknologikappløpet globalt.

Hvem er du, personlig og faglig?
Nå er jeg kommunal- og moderniseringsminister. Min bakgrunn er som statsviter, men først fremst vil jeg karakterisere meg selv som fremtidsoptimist. Er veldig opptatt av hvordan Norge sin plass i verden er avhengig av resten av verden. Vi er nødt til å samarbeide på tvers av landegrensene for å virkelig løfte oss som nasjon og vårt potensial. Det var først da jeg var ferdig med utdanningen at jeg ble involvert i politikken. Personlig er jeg veldig glad i å gå på ski og er tidligere alpinist fra ungdomstiden.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?
Frihet for enkeltmennesker – bygge samfunnet nedenfra og opp. Det har vært en rettesnor hele veien.

Hva gjør du på jobb?
Jeg har ansvaret for kommunene, statsforvaltningen, arbeidsgiverpolitikken i staten, samt en rekke andre ting. Jeg har også ansvaret for innovasjon i offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å oppnå høy innovasjonsgrad i offentlig sektor.

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; fra teori til praksis?
Humankapitalen er den viktigste kapitalen vi har. Hver enkel arbeidsgiver må ta ansvar for å drive videreutdanning av sine ansatte og se verdiene av det. Det er veldig enkelt å tenke at; vi trenger kompetanse, og da henter vi inn den kompetansen og erstatter den kompetansen vi allerede har. Det kommer ikke til å være tilstrekkelig.

Hva er Norges egentlige fordel?
Tillit – vi stoler på hverandre og vi stoler på myndighetene. I tillegg er vi verdensledende og har helt unike muligheter innen industriell digitalisering.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
Covid-19 har vist oss at det er mulig å gjøre ting på en annen måte enn det vi trodde. Det er mulig å gjennomføre prosesser på andre måter enn det vi trodde. Det blir ofte slik at man går i det samme sporet og gjør det samme man har gjort tidligere. Det Covid-19 har gjort er å riste litt løs i de strukturene og ført til kortere beslutningsprosesser, samt mer effektive kommunikasjonsmetoder. Den lærdommen må vi ta med oss videre.