<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0703: Utdanning og arbeidsliv,hånd i hånd

Hvordan er samarbeidet mellom akademia og næringsliv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant ...

Hvordan er samarbeidet mellom akademia og næringsliv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg, som er den eneste på Stortinget med doktorgrad. De tar praten om å bidra til å gjøre en forskjell i positiv retning, og spesielt i forhold til utdanning, forskning og næringsutvikling.  

Hvem er du, personlig og faglig?
Gift, har to døtre, to bonussønner, en sibirkatt og to hester. Trives best utendørs- i kajakk, på ski, til hest, i bratt fjell m.m.   Er for tiden Stortingsrepresentant (H), sitter i Utdannings- og forskningskomiteen, Nordisk Råd og Stortingets teknogruppe.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?
Valgfrihet og mangfold er viktige verdier.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å bidra til å gjøre en forskjell i positiv retning, og spesielt i forhold til utdanning, forskning og næringsutvikling. Som rektor jobbet jeg med å koble akademia med forskning og utdanning tettere til næringslivet, for de kan ikke eksistere i hver sine lukkede siloer.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Det største dilemmaet i politikken generelt, er at det finnes sjelden én løsning som fungerer for alle.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
1. Satsing på kompetanse og livslang læring
2. Tiltak for gründere:  tilskudd, lån og investeringskapital, opsjonsbeskatning
3. Forenkling for næringslivet - forenkle rapportering, lover og regler

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
1.  Utviklet ny politikk for internasjonalisering av utdanning
2.  Helsedata og klinisk forskning: Sikre god bruk av Norges unike helseregisterdata
3. Dra i gang en nasjonal debatt om utvikling av Thoriumbasert-kjernekraft i Norge

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
1. Lar meg inspirere i nuet og i møte med andre mennesker
2. Arne Næss – som klatrer, filosof og menneskekjenner
3. Leonardo Da Vinci - universalgeniet

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi og realfag, men også digitale og analytiske ferdigheter, kommunikative evner, sosial intelligens, samt evne til samarbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har gode miljøer innen teknologi og realfag, men det er bekymringsfullt at unge voksne i Norge ikke har gode nok matematiske og vitenskapelige ferdigheter.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
En påminnelse om hvor sammenvevd vi er i en globalisert verden, og hvor avhengige vi er av verden rundt oss.

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?
Er nok over gjennomsnittlig opptatt av å være etterrettelig, og er opptatt av at mine utspill er faktabasert.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Med et samfunn i hurtig forandring er utdanning og forskning grunnleggende forutsetninger for en bærekraftig utvikling.

Ditt livsmotto?
Å innse at det som binder oss mister sin realitet når vi ikke lenger lar oss binde av det, er det samme som å oppdage sin iboende frihet (Herbst, 1977).