<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0797: Betydningen av partssamarbeidet

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Erik Kollerud.   Erik er ...
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Erik Kollerud.
 
Erik er utdannet ambulansearbeider, og forteller om reisen fra ambulanseyrket, til lokal tillitsvalg og i dag som leder av YS. De snakker også om teknologiløsninger, og kompetanseutvikling som virkemiddel.