<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0798: Langsiktig utvikling av Norge

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med organisasjonsleder, Anne-Kari Bratten.   Anne-Kari tok over som ...
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med organisasjonsleder, Anne-Kari Bratten.
 
Anne-Kari tok over som administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter i 2013, og er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole. Samtalen fokuserer på samfunnsomstilling, nye digitale dilemmaer, og samarbeid på tvers i arbeidslivet.