<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0728: Missions for Norge

Hvordan passer missions inn i norsk innovasjonspolitikk? Og hvilket potensial ligger i hydrogen, for Norge? I denne episoden av ...

Hvordan passer missions inn i norsk innovasjonspolitikk? Og hvilket potensial ligger i hydrogen, for Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, om moderne industripolitikk, klimarettferdighet og veien videre etter Covid19.