<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0777: POLITICS: Walter Qvam og Birger Steen: Norges unike posisjon

I denne episoden møter vi styreleder i Digital Norway, Walter Qvam, og styreleder i Nordic Semiconductor, Birger Steen. Samtalen ...

I denne episoden møter vi styreleder i Digital Norway, Walter Qvam, og styreleder i Nordic Semiconductor, Birger Steen. Samtalen ledes av Eirik Løkke fra Civita.