<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0786: POLITICS: Sondre Hansmark: Grønne løsninger for fremtiden

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark. Sondre har jobbet som leder for ...

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark. Sondre har jobbet som leder for partiet i tre år, og forteller om motivasjonen for en grønn fremtid, og utviklingen av ny politikk. Samtalen fokuserer også rundt teknologiutvikling i samspill med fremtidens arbeidsplasser, og bærekraft som vekstmotor. Samt inspirasjon fra Ernest Hemingway.