<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0787: POLITICS: Camilla Stoltenberg: God beredskap og helsedata

  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Camilla er utdannet ...

 

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Camilla er utdannet lege med doktorgrad i epidemiologi, og har jobbet i FHI siden 2005. Hun forteller om smittestopp-app paradokset, og arbeidet med beredskap og med helsedata. I samtalen tas det opp flere tema som kunstig intelligens og hvorfor et synlig politisk engasjementet og samarbeid er spesielt viktig nå.